نایب رئیس كمیسیون عمران مجلس: حق كمیسیون بنگاه های معامله مسكن طبق جدول تعیین شده محاسبه می شود

به گزارش مدیرسا نایب رییس كمیسیون عمران مجلس بر این مورد تصریح كرد كه حق كمیسیون بنگاه ها در معاملات مسكن طبق جدول تعریف شده محاسبه می شود و دارای دستور العمل مربوط به خود است.
سید ابوالفضل موسوی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اخبار انتشار یافته برای تلاش اتحادیه املاك برای افزایش حق كمیسیون مشاورین املاك در معاملات مسكن از نیم درصد به یك درصد بیان كرد: حق كمیسیون مشاورین املاك در معاملات مسكن دارای یك دستورالعمل خاص است. اینگونه نیست كه هر بنگاه بتواند نرخ خویش را تعیین كند. مطابق با قیمت ملك و جدول از پیش تعریف شده متناسب با قیمت ها بنگاه ها حق كمیسیون دریافت می كنند.
ایشان در ادامه اظهار نمود: میزان قیمت ملك هرچقدر كه باشد باید متناسب با درصد تعیین شده در جدول حق كمیسیون دریافت شود.
موسوی در ادامه در پاسخ به این سوال كه آیا در كمیسیون عمران طرحی در خصوص دریافت حق كمیسیون در معاملات مسكن بر مبنای متراژ خانه در حال بررسی است، اظهار داشت: تابحال چنین موضوعی در دستور كار كمیسیون عمران قرار نگرفته است. البته امكان دارد چنین طرحی توسط چند نماینده در یكی از كارگروه های كمیسیون درحال بررسی باشد اما هنوز چنین طرحی به صحن كمیسیون عمران نیامده است.