در گزارش مدیرسا اعلام شد فعالیت۱۳هزار تشكل كارگری وكارفرمایی، ثبت۳۰تشكل صنفی برای خبرنگاران

مدیرسا: مدیركل سازمان های كارگری و كارفرمایی وزارت كار، با اشاره به فعالیت ۱۳ هزار و ۴۰۳ تشكل كارگری و كارفرمایی در سطح كشور، از ثبت ۳۰ تشكل صنفی در حرفه خبرنگاری، روزنامه نگاری و رسانه آگاهی داد.

فرزاد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاكید بر اینكه توسعه كمی و كیفی تشكل های كارگری و كارفرمایی، نقش بسزایی در رونق تولید و اقتصاد كشور دارد، گفت: برنامه ها و اولویت های اداره كل سازمان های كارگری و كارفرمایی، توسعه كمی و كیفی و همین طور قدرتمندشدن تشكل های كارگری و كارفرمایی با هدف تاثیرگذاری تشكل ها در رونق تولید بعنوان بازوان بنگاه های اقتصادی می باشد.
وی افزود: هم اكنون، تعداد تشكل های كارگری و كارفرمایی در سطح كشور ۱۳ هزار و ۴۰۳ تشكل است كه این تعداد نسبت به سال ۹۲، رشد ۶۹ درصدی داشته است.
مدیركل سازمان های كارگری و كارفرمایی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اضافه كرد: برای پشتیبانی از اصحاب رسانه، روزنامه نگاران و خبرنگاران نیز بیشتر از ۳۰ تشكل صنفی در حرفه خبرنگاری، روزنامه نگاری و رسانه در وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده و ما به دنبال توسعه تشكل ها در این حرفه در سطح كشور هستیم.
یوسفی اشاره كرد: هر زمان تشكل های ما توسعه پیدا كرده و آموزش های لازم به آنها ارائه شد، شاهد حضور فعال آنان در تصمیم گیری های دولت در جلسات شورای عالی كار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی تامین اجتماعی و همین طور حضور با اقتدار نمایندگان تشكل ها در عرصه های بین المللی مانند سازمان بین المللی كار بوده ایم.
وی با اشاره به اینكه دولت امروز با توجه شرایط كنونی، بیشتر از همیشه نیاز به ارتباط و تعامل تشكلها و سازمانهای مردم نهاد دارد، اظهار داشت: به همین دلیل دولت در تصویب نامه ها و بخشنامه هایی كه به تمامی وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر كشور صادر می كند، بر ضرورت بهره گیری از نظرات تشكل های كارگری و كارفرمایی تاكید كرده است.
مدیركل سازمان های كارگری و كارفرمایی اظهار داشت: وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، مكاتباتی را با سایر وزرا برای بهره گیری و استفاده از ظرفیت تشكل های كارگری و كارفرمایی داشته است و همین طور از افراد باتجربه و توانمند تشكل های كارگری و كارفرمایی مشاورینی را منصوب خواهدنمود.
یوسفی با اشاره به اینكه حالا بهترین دوره ای است كه تشكل های كارگری و كارفرمایی می توانند از موقعیت كنونی نهایت استفاده و بهره مندی را برای پگیری مطالبات خود به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارگران و كارفرمایان داشته باشند، اضافه كرد: دولت همكاری و تعامل زیادی با شركای اجتماعی با رویكرد تقویت سه جانبه گرایی دارد.

منبع: