یك مقام مسئول مطرح كرد؛ ۹۵ درصد پتانسیل آب زیرزمینی كشور در دشت های ممنوعه

به گزارش مدیرسا مدیركل حفاظت از منابع آب شركت مدیریت منابع آب اظهار داشت: هم اكنون ۴۰۵ دشت كشور ممنوعه و در شرایط آگهی است چونكه بیشتر از ۹۵ درصد پتانسیل آب زیرزمینی كشور در دشت های ممنوعه قرار دارد.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نیرو، محمد علی مصطفوی، در نشست تخصصی با اعضا كمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها و مدیران دفاتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی گفت: هم اكنون حدود ۴۱ میلیارد مترمكعب برای برداشت از چاه های مجاز كشاورزی در ۶۰۹ محدوده مطالعاتی پروانه بهره برداری صادر گردیده است كه طبق برنامه ششم توسعه این میزان باید به ۲۷ میلیارد مترمكعب كم شود.
وی با اشاره به اینكه كسری تجمعی آبخوان های زیرزمینی به ۱۴۰ میلیارد مترمكعب رسیده است، اظهار داشت: به منظور تعادل بخشی آبخوان ها باید ۱۴ میلیارد متر مكعب از برداشت چاه های مجاز كشاورزی كاسته و به رقم ۲۷ میلیارد مترمكعب برسد؛ بدین سبب اصلاح و تعدیل پروانه چاه های مجاز كشاورزی باید با جدیت در دستور كار كمیسیون ها قرار بگیرد.
مدیركل حفاظت و بهره برداری از منابع آب شركت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به وجود ۴۸۷ هزار حلقه چاه مجاز در سراسر كشور، اضافه كرد: علاوه بر آن نیز حدود ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز در سراسر كشور شناسایی شده است كه حدود ۱۱۴ هزار حلقه آن دارای عمق بیشتر از ۲۰ متر هستند و بر طبق قانون این چاه ها باید پر و برداشت غیرمجاز از منابع آب متوقف شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینكه هم اكنون تمامی دشت های كشور با افت سطح منابع آب زیرزمینی مواجهند، اظهار داشت: نگاه حفاظتی به منابع آب لازم است چونكه هم اكنون ۴۰۵ دشت ایران در وضعیت ممنوعه است و ۱۷ دشت دیگر نیز در حال بررسی است كه این مساله بسیار آگهی دهنده است.
مصطفوی با تاكید بر اینكه اعضای كمیسیون صدور پروانه ها باید نگاه ویژه ای برای صیانت از منابع آب داشته باشند، اشاره كرد: با عنایت به وضعیت منابع آب زیرزمینی در ابتدا باید روی حفاظت از آبخوان ها تمركز كرده تا بتوان بهره برداری مناسبی از آن داشت. در جایی كه صدور یا تمدید پروانه بهره برداری به ضرر منافع ملی است نباید نسبت به انجام آن اقدام نمود چونكه در این راستا هیچ كس حق تضییع حقوق عامه مردم و منافع ملی را ندارد.
وی با اشاره به اینكه بدون در نظر گرفتن پتانسیل آبخوان ها و تخصیص نمی توان مجوز صادر كرد، اشاره كرد: شرایط امروز آبخوان های كشور پذیرای این میزان برداشت نیست و برای حفظ كشور نیاز به مشاركت همه آحاد جامعه و مسئولان در این امر مهم می باشد.

منبع: