در گزارش مدیرسا عنوان شد واردات ذرت های آلوده توسط شركت های دولتی انجام نشده است

به گزارش مدیرسا مدیرعامل شركت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینكه واردات ذرت های آلوده ربطی به این شركت و وزارت جهاد ندارد، اظهار داشت: بخش خصوصی این واردات را انجام داده است.
حمید ورناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در واكنش به مباحث مطرح شده از طرف برخی نمایندگان مجلس در خصوص اینكه ۱۳ شركت دولتی با ارز تخصیص یافته توسط بانك مركزی قریب به ۵۰۰ هزار تن ذرت آلوده به سم آفلاتوكسین را وارد كشور كرده اند، اظهارداشت: این واردات مربوط به حدود سه سال پیش و حدود ۱۴۰ هزارتن است و توسط بخش خصوصی انجام شده است. وی با تاكید بر اینكه واردات مذكور ربطی به وزارت جهاد كشاورزی و شركت پشتیبانی امور دام ندارد، اضافه كرد: در واقع واردات این ذرت ها توسط شركت های بخش خصوصی انجام شده است. بگفته این مقام مسئول جزئیات دقیق تر در زمینه ذرت های مذكور و حد مجاز آفلاتوكسین باید از طرف سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشكی كشور بیان شود. به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بتازگی یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان كرده بود: ۱۳ شركت دولتی با ۳۵ میلیون دلار ارز تخصیص یافته توسط بانك مركزی در سال ۹۵، ۴۹۱ هزار تن ذرت آلوده به سم آفلاتوكسین را وارد كشور كردند. از این مقدار ۳۵۰ هزار تن در كشور توزیع شده است. هر دامی كه از این ذرت ها بهره برده باشد، شیر و محصولات لبنی آن آلوده می شود.

منبع: