سازمان برنامه ابلاغ كرد تخصیص ۷۸ میلیارد تومان اعتبار برای پاداش بازنشستگان وزارت علوم

مدیرسا: رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور تخصیص ۷۸۵ میلیارد ریال برای پرداخت پاداش بازنشستگان وزارت علوم را صادر كرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور در مكاتبه ای با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستور تخصیص مبلغ ۷۸۵ میلیارد ریال برای پرداخت پاداش اختتام خدمت بازنشستگان دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارك های علم و فناوری را صادر كرد.
در این ابلاغیه تاكید گردیده است كه تخصیص اعتبار به میزان صد در صد بوده و همین طور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید مشخصات كامل افراد مشمول دریافت پاداش اختتام خدمت قابل تامین از محل اعتبارات سوژه این ابلاغیه، شامل كد ملی، تاریخ بازنشستگی، شماره حساب بانكی و مبلغ پرداختی را با امضا ذیحساب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.

منبع: