در پاسخ به مهر مطرح شد؛ دولت از حوزه تصدی گری در خصوصی سازی به حامی بخش خصوصی مبدل شود

به گزارش مدیرسا سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: تاكید می نماییم خصوصی سازی طبق مقررات باید انجام شود و دولت از حوزه تصدی گری در این رابطه به پشتیبانی از بخش خصوصی مبدل شود.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نهمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه ها، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینكه پیش تر دادستان ارومیه به تخلفات در رابطه با خصوصی سازی اشاره كرده بود و روز گذشته هم دادستان ایلام در ارتباط با رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اعلام شكایت نمود، آخرین وضعیت پرونده این فرد به كجا رسید؟ اظهار داشت: با فرد یا شخص كاری نداریم اما بطور كلی در ارتباط با پروسه خصوصی سازی قوانین لازم الاجرا وجود دارد و تاكید می نماییم خصوصی سازی طبق مقررات باید صورت گیرد و دولت از حوزه تصدی گری در این رابطه به پشتیبانی از بخش خصوصی مبدل شود. اما نسبت به پروسه خصوصی سازی پرونده های سابق تشكیل شده بود.

وی ادامه داد: بیشتر از صد نماینده مجلس هم در دیدار با ریاست قوه قضاییه نامه ای را امضا كرده و خواستار ورود قوه قضاییه بودند. دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی مطالبی را ارائه كردند. اسماعیلی افزود: مردم و نهادها اعتراضاتی داشتند در سفری كه رئیس قوه قضاییه به اراك داشتند اعتراضاتی در این رابطه عنوان شد و اینها سبب شد تا سوژه خصوصی سازی بررسی شود. این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. این پرونده ابعاد گسترده ای دارد و تلاش می شود نسبت به مطالب مطرح شده بررسی ها انجام و اتخاذها صورت گیرد.

منبع: