اولین افزایش تولید اوپك در ۲۰۱۹ محقق شد، نیجریه، بیشترین تولید

به گزارش مدیرسا نظرسنجی از كارشناسان صنعت نفت جهان نشان داد تولید نفت سازمان كشورهای صادركننده نفت (اوپك) در ماه آگوست امسال برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ میلادی افزایش یافته است.

به گزارش مدیرسا به نقل از رویترز، نظرسنجی این خبرگزاری نشان داد با وجود كاهش تولید نفت عربستان و تحریم های آمریكا ضد اعضای اوپك، تولید این سازمان در ماه آگوست امسال افزایش یافته است.
مجموع تولید ۱۴ عضو اوپك در ماه آگوست امسال به ۲۹ میلیون و ۶۱۰ هزار بشكه در روز رسید كه نسبت به ماه ژوئیه ۸۰ هزار بشكه بیشتر است.
۱۱ عضو اوپك كه متعهد به كاهش تولید خود هستند، در ماه آگوست ۱۳۶ درصد به تعهد كاهش تولید خود پایبند بودند كه نسبت به ماه ژوئیه امسال كمتر است.
نیجریه با افزایش روزانه ۸۰ هزار بشكه، بیشترین افزایش تولید روزانه نفت را در بین اعضای اوپك داشت و عراق با ۶۰ هزار بشكه افزایش در روز، رتبه دوم را در افزایش تولید به خود اختصاص داد.
این در حالی است كه تولید نفت عربستان در ماه آگوست امسال كاهش داشت و به ۹ میلیون و ۶۳۰ هزار بشكه در روز رسید.