آخرین خبرها از وام اجاره مسكن

به گزارش مدیرسا مدیرعامل بانك مسكن ضمن طبیعی دانستن افزایش اجاره بها نسبت به سال گذشته، درباره وام اجاره مسكن توضیحاتی عرضه و اعلام نمود كه این طرح به پایان تابستان نمی رسد؛ چونكه بعد از بررسی بانك مركزی، شورای پول و اعتبار هم باید آنرا تصویب كند.
رحیمی اناركی در گفتگو با ایسنا، درمورد طرح بانك مسكن برای پرداخت تسهیلات اجاره بهای منازل مسكونی، اظهار نمود: طرح پیشنهادی خویش را به بانك مركزی داده ایم، اما برخی ابهامات در جریان اجرای طرح وجود داشت. بخصوص درباره نوع عقدی كه برای پرداخت تسهیلات درنظر گرفته بودیم بانك مركزی ابهاماتی داشت.
وی اضافه كرد: ما برای این تسهیلات، عقد مرابحه در نظر گرفتیم كه بانك مركزی ملاحظاتی روی آن داشت و آنرا به ما برگرداند كه بررسی انجام و دفاعیات مان را عرضه دهیم.
مدیرعامل بانك مسكن همینطور درباره جزئیات شرایط پرداخت این تسهیلات نیز، خاطرنشان كرد: درباره مكانیزم پرداخت این تسهیلات هم باید بررسی انجام دهیم و زمانی كه مشخص شد، آنرا اعلام می نماییم.
به گفته رحیمی اناركی، در پرداخت این تسهیلات از ابزارهای موجود و مخصوص خود بانك استفاده خواهد شد.
اما وی توضیح جزئیات این مورد را به زمان نهایی شدن طرح موكول كرد.
مدیرعامل بانك مسكن درباره زمان اجرای این طرح نیز، اظهار نمود: هم اكنون جلساتی را درباره مباحث فقهی با صاحب نظران این حوزه برگزار می نماییم و زمانی كه از نظر فقهی و شرعی هم ابهامات برطرف شد، نقطه نظرات را باردیگر به بانك مركزی اعلام می نماییم.
او تصریح كرد كه این طرح به پایان تابستان نمی رسد، چونكه بعد از بررسی بانك مركزی، شورای پول و اعتبار هم باید آنرا تصویب كرده و زمان بر خواهد بود.
رحیمی اناركی در ادامه در مورد كاهش قیمت خرید و فروش مسكن و افزایش اجاره بها نیز، اظهار داشت: مقاطع اجاره بها سالیانه است، در حالیكه كاهش قیمت خرید و فروش نسبت به ماه قبل است و اجاره بها چون مقاطع سالانه دارد، طبیعتا به سرعت آثار كاهش قیمت را نمی پذیرد.
وی افزود: در عین حال افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل هم طبیعی است.