مدیرعامل سازمان بنادر به مدیرسا اعلام كرد افزایش سهم ترانزیت و تخلیه بارگیری بنادر كشور

مدیرسا: مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام نمود كه امسال سهم ترانزیت و تخلیه و بارگیری بنادر كشور نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
محمد راستاد – معاون وزیر راه و شهرسازی – در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: بخش مهمی از ترانزیت كشور ترانزیت بوسیله بنادر جنوبی و بنادر شمالی كشور است. خصوصاً از جنوب به شمال كه رونق بیشتری دارد.
وی اضافه كرد: یكی از مزیت های مهمی كه در بنادر داریم ظرفیت قابل توجه ۲۴۰ میلیون تنی بنادر است. خصوصاً اینكه عمده بنادر مهم ایران كه به سایر شقوق حمل و نقل نیز اتصال مناسبی دارند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: بعنوان مثال می توان به بندر امام خمینی (ره)، بندر شهید رجایی و بندر امیرآباد در شمال اشاره نمود كه دسترسی ریلی دارند و در حوزه توسعه ترانزیت بسیار اثر گذار هستند و بندری مانند بندر چابهار كه برمبنای طرح توسعه نوشته شده برای آن، می تواند یكی از حلقه های اتصال خیلی مهم برای كشورهای همسایه در حوزه اقیانوس هند، كشورهای CIS، افغانستان و… باشد.
راستاد اعلام نمود: میزان ترانزیت غیر نفتی ما از شروع امسال تا كنون بیشتر از یك میلیون و ۷۱۲ هزار و ۱۱۷ تن بوده كه بوسیله بنادر تجاری كشور صورت گرفته و در همین بازه زمانی تخلیه و بارگیری كل بنادر نیز ۶۶ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۸۲۴ تن بوده است.
به گفته وی، میزان تخلیه و بارگیری بنادر در ماه های گذشته ۴.۱ درصد رشد داشته است. تخلیه و بارگیری غیرنفتی كشور كه بالغ بر ۴۷ میلیون تن بوده و با بیشتر از ۸.۸ درصد رشد روبرو شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهاركرد: واردات غیر نفتی با ۱۴.۹ میلیون تن حدود ۲۳.۵ درصد رشد داشته و صادرات غیر نفتی نیز ۲۴.۶ میلیون تن بوده و ۵.۳ درصد افزایش یافته است.

منبع: