معاون وزیر نیرو اعلام كرد: توسعه كشت برنج در كشور با وجود ممنوعیت، كشت برنج در كویر

به گزارش مدیرسا معاون امور آب وزارت نیرو اظهار داشت: كشت برنج در ۱۷ استان با وجود ممنوعیت كشت آن در كشور به جز سه استان شمالی، افزایش پیدا كرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، قاسم تقی زاده خامسی با اشاره به كشت برنج در ۳۰۰ هزارهكتار از اراضی كشور اظهار داشت: طبق مصوبه سال قبل هیئت دولت، كشت برنج باید در طول سه سال از همه استان های كشور به جز سه استان شمالی حذف شود كه امسال شاهد رشد كشت این محصول در ۱۷ استان هستیم.
وی با اشاره به اینكه سیلاب سال آبی ۹۷-۹۸ و پرشدن سدها سبب تشویق مردم به كشت این محصول شده است افزود: كشت برنج فقط در خوزستان امسال تا ۴ برابر افزایش یافته است.
معاون امور آب وزارت نیرو برنج را محصولی پر آب بر دانست و اضافه كرد: وزارت نیرو باید آب این كشاورزان را درحد مقدورات تامین كند كه این كار انجام شده و البته آب مورد نیاز كشت پاییزه كشاورزان هم تامین شده است.
تقی زاده خامسی با تاكید بر مدیریت آب در این بخش اظهار داشت: طبق پیشبینی ها سال آبی ۹۸-۹۹ نرمال و بیشتر از نرمال می باشد كه البته صحت این پیشبینی ها از ۵۰ تا ۳۰ است.
این مقام مسوول با تاكید براینكه نباید توقعی بر تامین آب برای كشت برنج سال آینده ایجاد شود اضافه كرد: در زمان حاضر ورودی سدهای كشور به یك سوم كاهش یافته است كه به منظور تامین آب شرب كشور باید خروجی سدها هم كاهش پیدا كند.
معاون امور آب وزارت نیرو در ۱۰ سال قبل كه كشور گرفتار خشكسالی بوده تغییر الگوی كشت و الگوی مصرف آب انجام نشده است افزود: مصوبه ممنوعیت وجود دارد، اما مجری آن معلوم نیست البته در استان ها، ​ استانداری ها باید مانع از كشت برنج شوند.
تقی زاده خامسی با اشاره به كشت برنج در طبس بعنوان یك شهر كویری اضافه كرد: وزارت نیرو با وزارت جهاد كشاورزی جلسات هماهنگی برگزاری می كند، اما امسال در حد مقدورات آب را تامین كردیم.