فردا در شروع معاملات هفتگی قیمت نفت با حمله به تاسیسات سعودی تا ۱۰ دلار بالا خواهد رفت

به گزارش مدیرسا كارشناسان پیشبینی می كنند قیمت نفت فردا در شروع معاملات هفتگی بازارها در واكنش به حمله ارتش یمن به تاسیسات نفتی آرامكو كه حدود نیمی از تولید نفت آنرا متوقف كرد، تا ۱۰ دلار جهش خواهد نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از سی ان بی سی، بعد از حمله ارتش یمن به تاسیسات نفتی آرامكوی سعودی كه حدود نیمی از تولید نفت آنرا متوقف كرد، قیمت نفت احیانا با باز شدن بازارها تا ۱۰ دلار جهش خواهد نمود.۱۰ پهپاد به تاسیسات نفتی ابقیق و تاسیسات نفتی خوریص حمله كردند و سبب شدند ۵.۷ میلیون بشكه در روز از تولید نفت آرامكو متوقف شود، كه این معادل ۵۰ درصد از تولید نفت این شركت است. هرچند هنوز خیلی زود است كه در مورد شدت خسارات وارده به این تاسیسات و مدت زمان لازم برای تعمیرات و تعطیلی آن قضاوت نماییم، اما تحلیلگران سی ان بی سی می گویند كه تاثیر این اتفاق بر قیمت نفت احیانا دو رقمی خواهد بود. اندرو لیپو، مدیرعامل شركت نفت لیپو، می گوید: این اتفاق بسیار بزرگی است. من فكر با درنظر گرفتن بدترین حالت، انتظار دارم قیمت نفت در روز دوشنبه با ۵ تا ۱۰ دلار افزایش، باز شود. قیمت بنزین هم با ۱۲ تا ۱۵ درصد جهش در هر گالن مواجه خواهد شد. كوین بوك، مدیر شركت كلرویو انرژی، می گوید: تاثیرگذاری این اتفاق بر قیمت، به زمان تعمیرات بستگی دارد كه می تواند چند هفته تا چند ماه به طول بیانجامد. طبق تحقیقات و فرضیات ما، با عنایت به ظرفیت ذخیره اوپك، حداقل ۱ میلیون بشكه در روز كاهش تولید نفت در بازار به وجود می آید كه این سبب می شود قیمت نفت برنت حداقل ۶ دلار جهش كند. این در شرایطی است كه اگر زمان تعمیرات به ۳ هفته برسد، قیمت نفت ۱۰ دلار افزایش خواهد یافت.