سمات اعلام كرد: شناسایی اولیه و كامل سهامداران در سامانه سجام

به گزارش مدیرسا شركت سپرده گذاری مركز (سمات) اعلام نمود: تمام متقاضیان دریافت خدمات پایه مكلف به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) هستند.
به گزارش مدیرسا به نقل از شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) در اطلاعیه ای اعلام نمود: تمام متقاضیان دریافت خدمات پایه مكلف به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) هستند. بنا بر مصوبه مورخ ۲۲ فروردین ۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، كلیه متقاضیان دریافت خدمات پایه نظیر كد معاملاتی مكلفند نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه فوق اقدام نمایند. همین طور كلیه اشخاص تحت نظارت (ناشران) ملزم به ثبت، تكمیل و به روزرسانی اطلاعات مشتریان در این سامانه هستند. از ۲۵ مهر ۹۸ پذیرش، ثبت و هرگونه اقدام بابت درخواست ها با ارائه مستندات مبتنی بر ثبت و به روز رسانی اطلاعات در سامانه سجام انجام می پذیرد. كلیه ناشران برای دریافت آخرین نسخه فرم ها به بخش فرم های شركت در تارنمای شركت سپرده گذاری مركزی به نشانی www.csdiran.com بازگشت كنند. سجام یك سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است كه تمام فعالان این بازار شامل سرمایه گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یك دفعه برای همیشه اطلاعات خودرا در آن ثبت خواهند كرد و بعد از احراز هویت حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود. بر طبق این گزارش، بوسیله این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الكترونیكی و اقامت دایمی فرد ثبت می شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد. سهامداران می توانند با مراجعه به سایت www.sejam.ir ثبت نام خودرا به صورت الكترونیكی انجام دهند.

منبع: