تحلیلگران اعلام كردند؛ ذخیره سازی نفت عربستان تنها یك حاشیه امن موقت است

مدیرسا: تحلیل گران اعلام نمودند كه ذخیره سازی نفت عربستان سبب می شود بازار نفت از حاشیه امن موقتی برخوردار شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از رویترز، تحلیل گران اعلام نمودند كه عربستان احیانا می تواند بعد از حمله به زیرساخت های حیاتی خود، عرضه نفت را ادامه دهد، اما تعطیلی طولانی این زیرساخت ها بازارهای جهانی را به لرزه خواهد انداخت. یك منبع صنعتی اعلام نمود كه عربستان می خواهد كاهش تولید نفت خویش را با صادرات از محل ذخیره سازی نفت جبران كند. شركت سعودی آرامكو افزون بر تأسیسات ذخیره سازی نفت در عربستان، در دیگر مناطق راهبردی همچون پایانه روتردام در هلند، پایانه سیدی كفیر در مصر و پایانه اوكیناوا در ژاپن، نفت ذخیره می كند. طبق آخرین آمارهای اعلام شده از جانب عربستان، ذخیره سازی نفت این كشور در ماه ژوئن امسال ۱۹۰ میلیون بشكه و ذخیره سازی فرآورده های نفتی آن ۹۷ میلیون بشكه بوده است. بانك انگلیسی باركیلز اعلام نمود: این رقم معادل ۳۵ روز از مجموع صادرات نفت و فرآورده های نفتی عربستان است كه میانگین آن در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی، ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار بشكه در روز بوده است. این بانك اعلام نمود با عنایت به ذخیره سازی نفت عربستان، بعید است صادرات نفت این كشور صدمه جدی ببیند، اما اگر تعطیلی تأسیسات نفتی این كشور مدت زیادی طول بكشد، امكان دارد شرایط عوض شود. بیورنار تونهوگن، مدیر پژوهش بازار نفت در مؤسسه مشاوره ریستاد انرژی اظهار داشت: در فرضی كه خسارت ها باعث تعطیلی طولانی تر تولید ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشكه نفت در روز شود، شرایط برای عرضه نفت عربستان به بازارهای جهانی وخیم می شود، چونكه محدودیت های جهانی برای حجم جایگزینی صادرات نفت وجود دارد. قبل از این آژانس بین المللی انرژی اعلام نمود بازارهای جهانی نفت الان از عرضه كافی ذخیره سازی تجاری نفت برخوردار می باشند.