تشكیل شورای عالی كار با هدف تامین مسكن كارگران

مدیرسا: در صورتیكه در آخرین نشست شورای عالی كار سوژه خانه دار شدن كارگران كلید خورد، خبرها حكایت از آن دارد كه مقرر است در جلسه آتی شورا، راهكارهای تامین مسكن مشاركتی كارگران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی كار با محور بررسی راهكارهای تقویت تعاونی های مسكن و مصرف كارگران، ساز و كارهای تامین مسكن مشاركتی و استفاده از ظرفیت تعاونی های توزیعی برای تامین كالاهای اساسی و مورد نیاز كارگران سه شنبه دوم مهرماه اجرا شود.

در این جلسه معاون امور تعاون و معاون فرهنگی اجتماعی وزیر كار نیز حضور خواهند داشت تا ضمن شنیدن دیدگاهها و نظرات تشكل های كارگری و كارفرمایی، راهكارهای پیشنهادی را بررسی نمایند.

قبل از این نشست شورای عالی كار مرداد ماه جاری با حضور معاون روابط كار و نمایندگان كارگری و كارفرمایی برگزار شده و سوژه تامین مسكن كارگران و توزیع كالاهای اساسی ارزان قیمت و حمایتهای غیرنقدی در دستور كار
قرار گرفته بود.

در این جلسه راهكارهای ترمیم قدرت خرید خانوارهای كارگری، پیگیری بخشنامه تبصره یك ماده ۷ قانون كار وگزارش سامانه جامع روابط كار نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: