افزایش تنها ۱۵ درصدی قیمت خانه در اروپا طی ۲۰ سال!

به گزارش مدیرسا قیمت مسكن در ۲۰ سال گذشته در سطح اتحادیه اروپا تنها ۱۵ درصد افزایش داشته است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مركز آمار اتحادیه اروپا، به صورت كلی میزان پس انداز شهروندان اروپایی در حوزه مسكن طی ۲۰ سال گذشته تغییر چندانی نداشته است بگونه ای كه نسبت پس انداز به درآمد قابل تصرف شهروندان اروپایی از ۹ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۸ و ۸ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است. در میان كشورهای عضو اتحادیه اروپا، فنلاندی ها با سرمایه گذاری ۱۱.۳ درصدی در مسكن، بیشترین میزان سرمایه گذاری را داشته اند و بعد از آنها، هلندی ها با ۱۱ درصد، قبرسی ها با ۱۰.۲ درصد و بلژیكی ها با ۱۰.۱ درصد قرار دارند. پایین ترین میزان سرمایه گذاری در مسكن نسبت به درامد قابل تصرف هم در لتونی با ۴.۸ درصد، پرتغال با ۵.۲ درصد و اسپانیا با ۵.۴ درصد مشاهده شده است.
در بازه زمانی مورد مطالعه فوق، قیمت مسكن طی ۲۰ سال گذشته در سطح اتحادیه اروپا به صورت متوسط ۱۵ درصد و در سطح منطقه یورو ۱۱ درصد افزایش داشته است. استونی با ۸۱ درصد، بیشترن افزایش قیمت مسكن در ۲۰ سال گذشته را داشته است و لتونی با ۶۱ درصد، اتریش با ۵۶ درصد، سوئد با ۵۵ درصد و لوكزامبورگ با ۵۰ درصدافزایش در رده های بعدی قرار دارند. از جانب دیگر قیمت مسكن در ایتالیا ۱۷ درصد، اسپانیا ۱۲ درصد و قبرس ۸ درصد ارزان تر شده است.
در سطح اتحادیه اروپا ۷۰ درصد خانوارهای اروپایی صاحب خانه بوده اند. رومانی با ۹۱ درصد صاحب خانه در صدر قرار دارد و كرواسی با ۹۰ درصد در رده بعدی قرار دارد. از جانب دیگر تنها ۵۱ درصد خانوارهای لیتوانی، ۵۵ درصد آلمانی ها و ۶۲ درصد اتریشی ها صاحب خانه هستند.
منطقه یورو شامل ۱۹ كشور بلژیك، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوكزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواكی و فنلاند است كه از یورو بعنوان واحد پولی خود استفاده می نمایند. اتحادیه اروپا هم دارای ۲۸ عضو است كه شامل ۱۹ كشور عضو منطقه یورو بعلاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارك، سوئد، كرواسی، جمهوری چك و رومانی است.