مدیرعامل صندوق كارآفرینی امید تاكید كرد ایجاد امنیت پایدار با اشتغالزایی در مناطق مرزی

به گزارش مدیرسا مدیرعامل صندوق كارآفرینی امید با تاكید بر لزوم توجه ویژه به اشتغال جوانان در مناطق مرزی و محروم، از افزایش هفت درصدی سهم این صندوق در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اطلاع داد.

اصغر نوراله زاده در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: پشتیبانی از مناطق مرزی و محروم و كم برخوردار یكی از اولویتهای صندوق كارآفرینی امید بوده و همواره نگاه ویژه ای به این مناطق در بحث اشتغالزایی داشته است.

به گفته وی در جهت پرداخت تسهیلات پشتیبانی از توسعه اشتغال پایدار، تابحال بیشتر از ۹۷۵۰ طرح به ارزش بیشتر از ۳۹۸۰ میلیارد ریال با نرخ كارمزد چهار درصد در مناطق مرزی پرداخت شده است.

مدیرعامل صندوق كارآفرینی امید با اشاره به عملكرد مطلوب صندوق در مرحله اول و دوم پرداخت تسهیلات اضافه كرد: این امر افزایش سهم صندوق در مرحله سوم و چهارم را به دنبال داشت و باعث شد تا با همكاری وزارت كار، تمهیدات لازم برای سرعت بخشیدن به پرداخت تسهیلات صورت گیرد.

نوراله زاده در ادامه بر ضرورت نگاه ویژه به اشتغالزایی در مناطق محروم و مرزی تاكید و تصریح كرد: بدون شك اشتغالزایی در نقاط مرزی علاوه بر كاهش معضلات اجتماعی به ایجاد امنیت پایدار در كشور منجر می شود و از این جهت صندوق همواره نگاه حمایتی نسبت به این مناطق داشته است.

وی در عین حال از افزایش هفت درصدی سهم صندوق كارآفرینی امید در پرداخت تسهیلات اطلاع داد و اظهار داشت: روند تسهیلات دهی در چند استان به صورت تصادفی بازرسی شد و گزارشها نشان داد كه در بین موسسات عامل بهترین عملكرد در پرداخت متعلق به صندوق كارآفرینی امید بوده است. بر این اساس با عنایت به عملكرد مثبتی كه صندوق در مراحل سوم و چهارم پرداخت تسهیلات داشت، ۱۰ درصد از سهم بانك كشاورزی كاسته، هفت درصد آن به صندوق كارآفرینی امید، دو درصد به بانك توسعه تعاون و یك درصد به پست بانك اضافه گردید.

مدیرعامل صندوق كارآفرینی امید به اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از انحراف منابع اشتغال اشاره نمود و اظهار داشت: صندوق كارآفرینی امید با طراحی سیستم های نظارتی، توانسته انحراف از منابع را در حد بسیاری كم كند به نحوی كه در تمام استانها مدیر معین تعیین كرده و همه اركان صندوق در عملیات نظارت بر تسهیلات نقش دارند و هر شش ماه تغییر می كنند.

به گفته نوراله زاده وضعیت اجرای طرح های اشتغال با استفاده از سیستم نظارتی سهام، از راه GPS به صورت مداوم مورد رصد و پایش قرار می گیرد و اطلاعات مربوط به طرح ها و محل اجرای آن با ارسال تصاویر ثبت می شود تا تسهیلات پرداختی در همان طرح مورد نظر هزینه شود و انحراف منابع به حداقل برسد.