نایب رییس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران: ساخت مسكن كارگران توسط انبوه ساز را سفارش نمی كنم

به گزارش مدیرسا یك مقام مسئول كارگری با بیان این كه تشكیل تعاونی های مسكن كارگری بدون داشتن پشتوانه نتیجه ای برای جامعه كارگری ندارد، تاسیس تعاونی مسكن كارگران كشور را خواهان شد.

سید ابوالفضل اشرف منصوری در گفتگو با ایسنا، با انتقاد از عدم فراهم كردن زیرساخت های تشكیل تعاونی های مسكن اظهار نمود: قبلا یك تعاونی مسكن كه تشكیل می شد، بخصوص در بخش كارگری، استانداری ها به آن زمین مجانی می دادند ولی الان نه زمینی تعلق می گیرد و نه مصالح به قیمت تعاونی اختصاص می یابد.

به گفته وی، تشكیل دادن تعاونی مسكن بدون داشتن هیچ پشتوانه ای جز درگیری داخلی میان اعضا نتیجه ای ندارد و باید زیرساخت های لازم برای ثبت و راه اندازی تعاونی های مسكن كارگری یش بینی شود.

بالا بردن كیفیت ساخت به جای تعداد تعاونی های مسكن

نایب رئیس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران در عین حال درباره پیشنهاد افزایش تعداد تعاونی های مسكن و تشكیل تعاونی های جدید در جلسه اخیر شورایعالی كار اظهار داشت: با پیشنهاد كمیت و افزایش تعاونی های مسكن موافق نیستم و معتقدم به جای تعدد تعاونی مسكن بهتر است كه یك تعاونی مسكن جامع كارگری در سطح كشور داشته باشیم. اگر صد تعاونی مسكن تشكیل بدهیم ولی كیفیت اجرا و ساخت و ساز نداشته باشند، سودی ندارد.

اشرف منصوری اظهار داشت: متاسفانه كارگران دل خوشی از تعاونی های مسكن ندارند و دلیلش این است كه بخش اعظمی از تعاونی های مسكن باعث درگیری میان اعضا و شكایت و رفتن به دادگاه شده اند و طبیعی است كه كارگران استقبالی از آنها نكنند.

نظارت بر عملكرد تعاونی های مسكن و پرهیز از رهاسازی

وی اظهار داشت: در سالهای اخیر به تعاونی های مسكن فقط مجوز داده و آنها را رها كردیم در حالیكه باید بر عملكرد تعاونی ها و انجام كامل تعهدات آنها در پروژه های مسكن نظارت جامع صورت گیرد.

نایب رئیس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران، واگذاری ساخت خانه های كارگران به دست انبوه ساز را سفارش نكرد و اظهار داشت: این كار از چاله به چاه افتادن است و خانه هایی كه توسط انبوه سازان ایجاد می شود، عموما طولانی مدت و با قیمت تمام شده بالا همراه می باشد، در حالیكه تشكیل تعاونی مسكن كارگران در سطح ملی هم به خانه دار شدن كارگران كمك می نماید و هم باعث استفاده از ظرفیت تشكل های كارگری و خیلی از دستگاه ها، سازمان ها و بانك ها برای تامین زمین و ساخت مسكن كارگری می شود.

به گفته اشرف منصوری با تشكیل یك تعاونی مسكن ملی و ایجاد نمایندگی های آن در استانها، طرف حساب كارگران تنها یك تعاونی بوده و در زمان های لازم برای اعلام دعوی پاسخگوی اعضا خواهد بود.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در آخرین نشست شورایعالی كار كه با محور بررسی راهكارهای تقویت تعاونی های مسكن كارگران و ساز و كارهای تامین مسكن مشاركتی برگزار شده بود، گسترش تعداد تعاونی های مسكن و راه اندازی تعاونی های جدید و بازبینی در آئین نامه های مربوط به تامین مسكن كارگران به تصویب رسید.