مهر خبر می دهد ساخت وساز مسكونی در تهران ۲۱ درصد كم شد

مدیرسا: برمبنای اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن در بازه زمانی ابتدای فروردین تا انتهای مرداد امسال، ۲۷ هزار و ۳۸۴ واحد مسكونی در پایتخت تولید شد كه ۲۱ درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آمار وضعیت بازار مسكن در نیمه نخست امسال را تشریح نمود.
كاهش حدودا ۶۰ درصدی معاملات مسكن
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست امسال ۳۳ هزار و ۵۸ واحد مسكونی معامله شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل (۶ ماه نخست ۹۷) كه ۷۷ هزار و ۴۳۹ فقره مبایعه نامه به ثبت رسید، ۵۷.۳ درصد كاهش داشته است.
افزایش ۹۰ درصدی قیمت مسكن
همچنین در این مدت (۶ ماهه ۹۸) متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسكونی ۱۲ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۹۰۰ تومان برآورد شد كه نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن (۶ ماهه نخست ۹۷) كه این شاخص (متوسط قمیت هر متر مربع واحد مسكونی) در تهران ۶ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۴۰۰ تومان بود، رشد ۸۹.۸ درصدی داشته است.
كاهش ۲۰ درصدی ارزش ریالی معاملات مسكن
ارزش ریالی مبایعات مسكن در نیمه نخست امسال ۳۵ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بود كه نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل كه ۴۴ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان برآورد شد، ۲۰.۶ درصد كاهش نشان داده است.
كاهش ۲۱ درصدی ساخت و ساز مسكن
همچنین در بازه زمانی ابتدای فروردین تا انتهای مرداد امسال ۲۷ هزار و ۳۸۴ واحد مسكونی راه اندازی شده كه این شاخص در مدت مشابه سال قبل، ۳۴ هزار و ۶۱۴ واحد مسكونی بود. این آمار بیان كننده كاهش ۲۰.۹ درصدی تولید مسكن در نیمه نخست امسال نسبت به سال قبل است.

منبع: