یك كارشناس حوزه كار مطرح كرد ایجاد فرصت های شغلی جدید با پشتیبانی از كارگاه های كوچك

به گزارش مدیرسا یك كارشناس حوزه كار توجه به صنایع زودبازده و پشتیبانی از كارگاههای خرد و كوچك را در حفظ اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید موثر دانست.
رحمت اله پورموسی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: در سال های گذشته كمترین توجه را نسبت به شهركهای صنعتی و بنگاههای خرد و كوچك داشتیم، در حالیكه با بكارگیری نیروهای كار در این مجتمع ها می توانستیم از ظرفیت شان به شكل مطلوب تری استفاده نماییم.
وی با اشاره به اینكه امروز خیلی از شهركهای صنعتی راكد و بلااستفاده باقی مانده اند، اضافه كرد: متاسفانه بخش اعظمی از شهركهای صنعتی با كمتر از ۳۰ درصد توان و ظرفیت خود كار می كنند و به انباری برای دپوی كالا تبدیل گشته اند.

به گفته این كارشناس حوزه كار هم اكنون بیشتر از ۹۰ درصد اشتغال در بنگاه های خرد و كوچك و صنایع زودبازده شكل می گیرد، اظهار داشت: بنگاههای كوچك و زودبازده در دنیا به علت سودآوری و اشتغالزایی بالا روز به روز در حال گسترش است ازاین رو برای دستیابی به اشتغال پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی جدید باید به سمت ایجاد بنگاه های كوچك و متوسط و زودبازده برویم.

پورموسی با تاكید بر ضرورت اعمال معافیتهای مالیاتی برای بنگاههای تولیدی تصریح كرد: در شرایط فعلی اقتصاد خیلی از كارخانه های تولیدی و صنعتی با مشكل تأمین مواد اولیه و هزینه های بالای تولید مواجهند كه لازم است با تزریق نقدینگی، پرداخت تسهیلات و كمك به تأمین مواد اولیه، این بنگاهها و نیروهای كار شاغل در آنها را سرپا نگه داریم.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، بر مبنای آمارها تعداد شهرك های صنعتی مصوب و در حال بهره برداری در ۱۲ ماهه سال قبل نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش جزیی داشته و میزان اشتغال بوجود آمده در واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده حدود ۱.۲ درصد كاهش داشته است. كارشناسان اعتقاد دارند كه خیلی از شهركهای صنعتی به علت مشكلات اقتصادی و ناتوانی در تامین مواد اولیه با كمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت دارند.