با افزایش سقف سنی واحدها برای دریافت وام مشتری آپارتمان های قدیمی افزایش می یابد

مدیرسا: در شرایطی كه جهش بیشتر از ۲۰۰ درصدی قیمت مسكن طی دو سال قبل به كاهش شدید قدرت خرید متقاضیان واقعی منجر شده، مصوبه اخیر در خصوص ارائه تسهیلات به واحدهای ۲۵ ساله می تواند قسمتی از تقاضا را به سمت این نوع آپارتمان ها سوق دهد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، اختصاص وام اوراق مسكن به خانه های ۲۵ ساله می تواند قسمتی از متقاضیانی كه قدرت خرید واحدهای نوساز و میانسال را ندارند وارد بازار كند و معاملات افزایش یابد. آمار نشان داده است بعد از جهش ۲۰۰ درصدی قیمت طی دو سال قبل به سبب فاصله به وجود آمده بین قیمت خانه های كلیدنخورده با واحدهای قدیمی، متقاضیان مصرفی مسكن به تدریج به سمت آپارتمان های كهنه ساز سوق یافته اند. كارشناسان، مهم ترین اثربخشی افزایش سقف سنی ساختمان در دستورالعمل جدید تسهیلات مسكن را بر «معاملات تبدیل به احسن» ارزیابی می كنند.
در ایام اخیر بانك مسكن سقف سنی برای دریافت تسهیلات خرید مسكن را از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش داد. تا قبل از این در تهران برای بناهای با ۲۰ سال قدمت در حالت انفرادی ۶۰ میلیون و زوجین تا ۱۰۰ میلیون تومان امكان ارائه تسهیلات بوسیله اوراق وجود داشت. به خانه های ۲۵ ساله نیز ۴۵ میلیون تومان در حالت انفرادی و ۸۰ میلیون تومان در حالت زوجین پرداخت می شد. مطابق مصوبه روز گذشته بانك مسكن، این سقف سنی در حالت اول به ۲۵ و در حالت دوم به ۳۰ سال افزایش یافته است.
افزایش ۱۵ درصدی سهم قدیمی سازها از معاملات مسكن
شرط سنی آپارتمان ها برای دریافت اوراق تسهیلات مسكن در شرایطی منجر به محدودیت خریداران شده بود كه طی پنج سال قبل خریداران در تهران به تدریج به واحدهای قدیمی تر روآورده اند. فروش آپارتمان های با عمر شش سال به بالا طی پنج سال قبل از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است.
مهرماه سال ۱۳۹۳ آپارتمان های با عمر بنای شش سال به بالا ۴۴.۷ درصد از كل معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده بودند. این رقم در مهر سال ۱۳۹۴ به ۴۴.۹ درصد رسید. مهرماه ۱۳۹۵ آپارتمان های مذكور ۴۸.۳ درصد از كل معاملات را در بر گرفتند.
مهر ۱۳۹۶ واحدهای مسكونی بالای شش سال ۵۳.۸ درصد خرید و فروش را به خود اختصاص دادند. در مهرماه ۱۳۹۷ نیز سهم آپارتمان های بالای شش سال از كل مبایعه نامه های شهر تهران ۵۵.۵ درصد شد. تیرماه ۱۳۹۸ خانه های بالای شش سال ساخت ۶۰ درصد از كل معاملات پایتخت را به خود اختصاص دادند.
هم چنین مهرماه ۱۳۹۳ واحدهای بیشتر از ۲۰ سال ۶.۶ درصد از كل معاملات را در بر می گرفت. این رقم در شهریورماه ۱۳۹۸ به ۱۰.۹ درصد رسیده است. خرید و فروش خانه های ۱۶ تا ۲۰ سال نیز از ۶.۱ درصد در مهرماه ۱۳۹۳ به ۱۵.۹ درصد از كل معاملات در شهریورماه ۱۳۹۸ رسید.
با وجودی كه تعداد قراردادهای خرید و فروش در شهریورماه با ۲۷۸۷ فقره ۷۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل كاهش داشته، حركت طرف تقاضا به سمت واحدهای قدیمی و كوچك متراژ از نمایه های اصلی بازار مسكن در ماه های اخیر بوده است. رسیدن تعداد معاملات به كمتر از ۵۰۰۰ فقره در شرایطی كه ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد مسكونی در پایتخت وجود دارد به این معناست كه معاملات حدودا قفل شده است. پس افزایش سقف سن بنا برای دریافت وام ضروری به نظر می رسید.
تصمیم جدید بانك مسكن بر تحریك معاملات مسكن اثربخش است
سلمان خادم المله كارشناس بازار مسكن می گوید: قسمتی از متقاضیان تبدیل به احسن در بازار مسكن، در گذشته واحدهایی را انتخاب می كردند كه بااینكه با بودجه آنها تناسب قیمتی داشت اما به سبب عمربنای بیشتر از ۲۰ سال امكان استفاده از تسهیلات اوراق تقدم را نداشتند اما با شرایط جدید می توانند تقاضای خودرا در بازار بالفعل كنند.
بگفته خادم المله، یكی از مهم ترین خاصیت های مثبت این نوع تسهیلات، عدم نیاز به سپرده گذاری است و متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب بانك مسكن در كوتاه ترین زمان از این تسهیلات بهره مند شوند.
وی قسمتی از متقاضیان تبدیل به احسن در بازار مسكن، در گذشته واحدهایی را انتخاب می كردند كه بااینكه با بودجه آنها تناسب قیمتی داشت اما به سبب عمربنای بیشتر از ۲۰ سال امكان استفاده از تسهیلات اوراق تقدم را نداشتند. اما با شرایط جدید می توانند تقاضای خودرا در بازار بالفعل كنند.
خادم المله اشاره كرد: یكی از مهم ترین خاصیت های مثبت این نوع تسهیلات، عدم نیاز به سپرده گذاری است و متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب بانك مسكن در كوتاه ترین زمان از این تسهیلات بهره مند شوند.

منبع: