شركت مشاوره ای مك كینزی: یك سوم از بانكهای جهان در مقابل ركود تاب نخواهند آورد

مدیرسا: بررسی جدید شركت مشاوره ای مك كینزی نشان میدهد كه تعداد كثیری از بانكهای جهان از لحاظ اقتصادی دوام نخواهند داشت، چونكه رشد سود آنها به پای رشد هزینه ها نمی رسد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از راشاتودی، بررسی جدیدی كه توسط شركت مشاور مك كینزی انجام شده نشان میدهد كه تعداد كثیری از بانكهای جهان از لحاظ اقتصادی دوام نخواهند داشت، چونكه رشد سود آنها به پای رشد هزینه ها نمی رسد. در این مطالعه ۱۰۰۰ بانك از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد بیشتر از یك سوم آنها در سه سال گذشته، تنها ۱.۶ درصد بازگشت سرمایه داشته اند. این در حالیست كه بازگشت سرمایه بانكهای بزرگ جهان در همین دوره بیشتر از ۱۷ درصد بوده است. مك كینزی اعلام نمود: حدود ۳۵ درصد بانكهای جهان مقیاس كوچكی دارند و از عملكرد در بازاری ناطلوب رنج می برند. مك كینزی در ادامه می گوید: این بانك ها برای این كه بتوانند در مقابل ركود تاب بیاورند، اگر امكان نوآوری كامل برای آنها وجود نداشته باشد، فقط یك انتخاب خواهند داشت و آن ادغام با بانكهای مشابه است. طبق این گزارش، بانك ها درست مانند شرایط پیش از بحران بزرگ مالی ۲۰۰۷، در مقابل ركود آماده نیستند. مك كینزی می گوید: در صورتیكه هنوز اقتصاددانان در حال بررسی این هستند كه آیا شرایط مبهم كنونی بازارها به ركود اقتصادی قریب الوقوع منجر خواهد شد و یا موجب می شود دوره ای طولانی از رشد اقتصادی كند به وجود بیاید، باید با این واقعیت روبرو شد كه رشد اقتصادی كند شده است. این احیانا آخرین ایستگاه برای بانك ها خواهد بود تا پیش از ركود به سرعت مدلهای تجاری خودرا نوآوری كرده و یا مقیاس خودرا با خرید بانكهای دیگر و دغام، بزرگ كنند. زمان اقدامات حیاتی و بزرگ همین حالا است.

منبع: