طی پنج سال گذشته اتفاق افتاد رشد تدریجی معاملات آپارتمان های قدیمی

به گزارش مدیرسا طی پنج سال قبل سهم آپارتمان های ۱۶ سال به بالا در معاملات مسكن شهر تهران از ۱۴ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافته است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، جهش قیمت مسكن متقاضیان را در سال های بعد از ۱۳۹۳ به صورت متناوب به سمت واحدهای قدیمی سوق داده و طی این سال ها بیشترین رشد معاملات مسكن شهر تهران در واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال اتفاق افتاده است. شهریورماه ۱۳۹۳ این نوع آپارتمان ها ۶.۵ درصد از كل معاملات را در بر می گرفت كه الان به ۱۶ درصد رسیده است.
شهریورماه ۱۳۹۸ از مجموع ۲۷۸۷ واحد مسكونی معامله شده در شهر تهران واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۰.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذكور در مقایسه با شهریورماه سال قبل حدود ۳ درصد و در مقایسه با شهریورماه سال ۱۳۹۳ حدود ۱۵ درصد كاهش داشته است. در مقابل طی پنج سال قبل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال ۴.۲ درصد، واحدهای ۱۱ تا ۱۵ سال ۴ درصد، واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال ۹.۴ درصد و واحدهای بیشتر از ۲۰ سال، ۳.۶ درصد افزوده شده است.
واحدهای تا پنج سال ساخت طبق روال سال های اخیر بالاترین سهم از تعداد معاملات بازار مسكن را به خود اختصاص می دهند؛ هرچند سهم این نوع واحدها از ۵۵ درصد در شهریورماه سال ۱۳۹۳ به ۴۰ درصد در شهریور ماه ۱۳۹۸ رسیده كه علت اصلی آن به پایین آمدن توان خریداران مصرفی مربوط می شود.
شهریورماه ۱۳۹۳ آپارتمان های بالای پنج سال، ۴۵ درصد قراردادهای مسكن شهر تهران را به خود اختصاص دادند. شهریور ۹۴ این رقم به ۴۶ درصد رسید. شهریور ۹۵ واحدهای مذكور ۴۸.۵ درصد از معاملات را در بر گرفت. شهریورماه ۹۶ این عدد ۵۲.۵ درصد شد. شهریور ۹۷ واحدهای بالای پنج سال ۵۶ درصد از معاملات را شامل شدند و شهریور ۹۸ سهم مذكور به ۵۹.۲ درصد رسید.

تهرانی ها به خانه های كوچك تر رو آورده اند
به دنبال ایجاد تلاطم قیمتی در بازار مسكن شهر تهران كه از آذرماه ۱۳۹۶ شروع شد حركت الزامی متقاضیان به سمت واحدهای كوچك تر و قدیمی تر كلید خورد و در آذرماه ۱۳۹۷ برای نخستین بار طی شش سال قبل واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع بیشترین سهم از معاملات مسكن پایتخت را به خود اختصاص دادند.
طی سال های بعد از ۱۳۹۲ واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع همواره بیشترین سهم را از تعداد معاملات مسكن شهر تهران به خود اختصاص می دادند تا این كه آذرماه ۱۳۹۷ برای نخستین بار این رتبه از آن واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع شد كه نشان داده است جهش قیمت مسكن منجر به سوق یافتن تقاضا به سمت واحدهای كوچك متراژ شده است. این روند با نوساناتی در ماه های بعد مواجه گردید و در تیرماه ۱۳۹۸ واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با ۱۴.۶ درصد از كل معاملات، بالاترین سهم را در توزیع فراوانی تعداد معاملات شهر تهران بر حسب سطح زیربنای و احد مسكونی از آن خود كردند. خانه های ۶۰ تا ۷۰ متر و خانه های ۷۰ تا ۸۰ متر مربع هم به ترتیب با ۱۳.۸ و ۱۱.۹ درصد از كل معاملات در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
پانزدهم مهرماه امسال بانك مسكن سقف سنی برای دریافت تسهیلات خرید مسكن را از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش داد. تا قبل از این در تهران برای بناهای با ۲۰ سال قدمت در حالت انفرادی ۶۰ میلیون و زوجین تا ۱۰۰ میلیون تومان امكان ارائه تسهیلات از راه اوراق وجود داشت. به خانه های ۲۵ ساله هم ۴۵ میلیون تومان در حالت انفرادی و ۸۰ میلیون تومان در حالت زوجین پرداخت می شد. مطابق مصوبه روز گذشته بانك مسكن، این سقف سنی در حالت اول به ۲۵ و در حالت دوم به ۳۰ سال افزایش یافته است. كارشناسان معتقدند این اقدام می تواند بخشی از تقاضا در بازار مسكن را به سمت این نوع آپارتمان ها سوق دهد.