معاون سابق سازمان هواپیمایی: هواپیمایی، گزارش مردم درباره آنتونوف را جدی بگیرد

مدیرسا: معاون سابق سازمان هواپیمایی كشوری اعلام نمود كه حتی اگر صلاحیت پروازی برای آنتونوف ۷۴ پرواز اخیر مشهد تهران صادر گردیده است، وقتی مردم گزارش از نارضایتی پروازشان می دهند و مشكلاتی برایشان به وجود آمده، سازمان هواپیمایی باید باردیگر صلاحیت این هواپیما را ارزیابی كند و گزارش های مردمی را جدی بگیرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، با وجود دستور رئیس جمهوری برای ممنوعیت پرواز آنتونوف ۷۴ بر فراز آسمان ایران، چندی قبل یكی از كاربران فضای مجازی از پرواز با این هواپیما توسط شركت هواپیمایی پویا در راه مشهد-تهران و مشكلات و نگرانی هایی كه در این پرواز برای مسافران به وجود آمده بود، آگاهی داد.
حمید غوابش -معاون سابق سازمان هواپیمایی كشوری- در این زمینه به ایسنا اظهار داشت: اگر برای هواپیمای آنتونوف یا هر هواپیمایی دیگری صلاحیت پرواز صادر گردیده است، می تواند پرواز كند و در این زمینه ملاك سن و نوع هواپیما مهم نیست.
وی ادامه داد: سازمان هواپیمایی كشوری باید هواپیما را مورد ارزیابی قرار دهد و بگوید چگونه برای آن سرتیفیكت (مجوز) صادر گردیده است. البته حتی اگر این صلاحیت پروازی در آن زمان به درستی هم برای آنتونوف صادر شده، وقتی مردم گزارش می كنند و می گویند در این پرواز با مشكلاتی مواجه گشته اند، سازمان موظف است كه باردیگر صلاحیت و قابلیت پرواز این هواپیما را بررسی كند تا ببیند چه چیزی از قلم افتاده یا احیانا از چشم كارشناسان و متخصصانش در صدور مجوز پرواز دور افتاده است.
معاون سابق سازمان هواپیمایی كشوری با اشاره به اینكه اگر یكی از مسافران نسبت به یك پرواز احساس امنیت و رفاه نمی كند نباید نسبت به آن بی توجه بود، اظهار داشت: جهت استفاده از یك هواپیما مانند آنتونوف كه عموما كاربری ترابری دارد، در كاربری های مسافری، در وهله نخست باید الزامات حمل و جابه جایی مسافر رعایت شود و در این میان باید نظارت های مستمر و دقیقی مورد ارزیابی قرار گیرد. همین طور باید به این نكته توجه كرد كه ایمنی و رفاه مسافران یك پرواز در درجه نخست اهمیت قرار دارد.

منبع: