آسیب جنگ اقتصادی به دو اقتصاد بزرگ جهان؛ تجارت چین و آمریكا امسال ۶۷ میلیارد دلار افت كرد

مدیرسا: با ادامه یافتن جنگ تجاری آمریكا و چین، در ۹ ماه ابتدایی امسال تجارت بین این دو كشور با افت شدیدی روبه رو شده است كه این به هرد دو اقتصاد بزرگ جهان لطمه می زند.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از راشاتودی، با ادامه یافتن جنگ تجاری آمریكا و چین، در ۹ ماه ابتدایی امسال تجارت بین این دو كشور با افت شدیدی روبه رو شده است كه این به هرد دو اقتصاد بزرگ جهان لطمه می زند.
در این بازه، واردات آمریكا از چین ۵۳ میلیارد دلار افت كرده و به ۳۴۲ میلیارد دلار رسیده است. در ماه سپتامبر آمریكا تنها ۴۰ میلیارد دلار از چین كالا وارد كرده است كه این در مقابل واردات ۴۸ میلیارد دلاری سال گذشته، سقوط قابل توجهی بشمار می رود.
صادرات به چین هم از حدود ۹۳.۳ میلیارد دلار در سال گذشته، به ۷۸.۷ میلیارد دلار امسال سقوط كرد. به این ترتیب، در ۹ ماه ابتدایی امسال، كسری تجاری آمریكا با چین از ۳۰۲ میلیارد دلار ۹ ماه ابتدایی سال گذشته، به ۲۶۳ میلیارد دلار در ۹ ماه ابتدایی امسال رسید.
رییس كنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه، پاملا كوك همیلتون، در اطلاعیه ای اظهار داشت: جنگ تجاری باخت باخت چین و آمریكا، نه تنها به این دو اقتصاد لطمه می رساند، بلكه پایداری اقتصاد جهانی و تجارت آینده را به خطر انداخته است.

منبع: