یك مقام مسئول اعلام كرد: طراحی مرحله دوم نیروگاه گوهران كرمان

به گزارش مدیرسا مجری طرح های نیروگاهی وزارت نیرو اظهار داشت: مرحله دوم نیروگاه گوهران كرمان با بازدهی ۵۸ درصد طراحی شده كه برای ساخت آن، با شركتی ایتالیایی مذاكره شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، حسنعلی تقی زاده درباب افتتاح رسمی نیروگاه گوهران با اشاره به اینكه یك شركت ایرانی تامین كننده ۷۰ درصد اعتبار این نیروگاه بوده است اظهار داشت: ساخت مرحله دوم نیروگاه با كلاس f​ طراحی شده كه برای راه اندازی آن با شركت ایتالیایی مذاكره شده است و اعتبار درخواستی ما معادل ۳۰۰ میلیون یورو نیز توسط یك بانك روسی تامین خواهد شد. وی با اشاره به اینكه اولویت ما استفاده از توان داخلی است افزود: اگر شركت ایرانی امكان ساخت توربین كلاس f را نداشته باشد، ما مجبور به همكاری با شركتی ایتالیایی هستیم كه البته تجربه خوبی از مشاركت با شركت های ایتالیایی حتی در زمان تحریم داریم. مجری طرح های نیروگاهی با اشاره به اینكه بلوك سوم این نیروگاه نیز مطالعه شده است اضافه كرد: این نیروگاه به ظرفیت كلی ۱۵۰۰ مگاوات در سه مرحله طراحی شده است كه مرحله اول آن اجرایی شده است و با حمایت شركت برق حرارتی آمادگی اجرای مرحله های بعدی نیز وجود دارد. تقی زاده با اشاره به تحویل سوخت رایگان به مدت ۵ سال در این نیروگاه اظهار داشت: اجرای این طرح از طرف شركت برق حرارتی سبب توجیه پذیر شدن ساخت نیروگاه در كشور شده است. بعد از نصب واحد بخار این نیروگاه قیمت خرید تضمینی برق از ۵۵ تومان به ۱۸۰ تومان افزایش یافته است كه این افزایش قیمت درآمد نیروگاه را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان رسانده است.

منبع: