بیشترین آمار اشتغال متعلق به كدام بخش است؟

مدیرسا: معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار بیشترین اشتغال بوجود آمده امسال را متعلق به بخشهای صنعت، خدمات و كشاورزی دانست و اظهار داشت: ۳۸ درصد اشتغال جدید، اشتغال رسمی و مابقی غیر رسمی بوده است.

عیسی منصوری در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی آمار اشتغال بوجود آمده امسال اظهار داشت: ارزیابی های ما نشان داده است كه پارسال ریزش قابل توجهی در حوزه اشتغال داشتیم و فعالان كسب و كار به علت افزایش نرخ ارز با یك تاخیر فازی روبرو شده و به تدریج خویش را در فضای جدید پیدا كردند، بنابراین تا حدودی بازگشت به كار از جانب بنگاههای خرد و كوچك را شاهد بودیم.

وی افزود: این مسئله كمك كرد تا نرخ اشتغال مقداری بالا برود و اشتغال جدیدی ایجاد شود در حالیكه سال قبل در بخش صنعت ریزش نیرو داشتیم و نه تنها شغل جدیدی به صورت آماری به وجود نیامد بلكه چند ده هزار نیرو هم گرفتار ریزش شدند.

بیشترین ایجاد اشتغال پارسال متعلق به بخش خدمات

معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار در پاسخ به این پرسش كه بیشترین میزان اشتغال امسال متعلق به كدام بخش بوده است؟ اظهار داشت: برخلاف روند سال قبل كه بیشترین اشتغال در بخش خدمات بود امسال در سه بخش صنعت، كشاورزی و خدمات ایجاد اشتغال را شاهد بودیم كه بخش عمده ای از این اشتغال به علت بازگشت به كار بنگاههای خرد و كوچك بود كه باعث شد ریزش سال قبل حتی در بنگاههای متوسط هم جبران شود.

منصوری درباره دلیل بازگشت به كار بنگاه های خرد و كوچك اظهار داشت: با بالا رفتن قیمت محصولات، كسب و كار و تولید به صرفه شد. آن تغییر فازی كه در بنگاهها به وجود آمد به این علت بود كه وقتی قیمت مواد اولیه بالا رفت به علت نبود نقدینگی بنگاه ها به سختی افتادند ولی پس از كمی خویش را باردیگر تطبیق داده و به كار بازگشتند.

تنها ۳۸ درصد اشتغال بوجود آمده رسمی است

به گفته وی با عنایت به اینكه پارسال رشد اقتصادی منفی بوده اما حدود ۸۴۰ هزار شغل جدید بوجود آمده كه این امر نشان داده است سیاست های ما در این سال ها درست بوده است.

معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیركار با اشاره به اینكه این تجربه در فاصله سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ هم تكرار شد، اظهار داشت: با وجود آنكه طبق گزارش مركز آمار ایران اشتغال قابل توجهی ظرف یكسال منجر به تابستان سال ۹۸ داشتیم ولی برابر آمارها ۳۸ درصد این اشتغال رسمی و بیشتر از ۶۰ درصد غیر رسمی بوده كه نشان داده است اشتغال بوجود آمده كیفیت و پایداری لازم را ندارد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مركز آمار ایران آخرین گزارشی كه به تازگی مركز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیكاری منتشر كرد، نشان داد كه نرخ بیكاری در انتها تابستان سال جاری كاهش یافته و به ۱۰.۵ درصد رسیده است. برپایه این گزارش نسبت به تابستان سال قبل حدود ۸۴۴ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده و ۴۵۵ هزار نفر از بیكاران كاسته شده است.