ستاری در افتتاحیه مركز نوآوری دانشگاه تهران: از توسعه نواحی نوآوری حمایت می نماییم

مدیرسا: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان این كه ˮنیاز است در كشور نواحی نوآوری توسعه یابدˮ، بر عزم جدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در افزایش تعداد این نواحی تاكید نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، سورنا ستاری در آیین افتتاحیه مركز نوآوری كسب و كار دانشكده مدیریت دانشگاه تهران اظهار داشت: گسترش نواحی نوآوری در تهران را به صورت جدی پیگیری می نماییم و برای این كار با شهرداری تهران نیز مذاكراتی داشته ایم.
ستاری افزود: البته رسیدن به تفاهمات در این زمینه زمان بر است؛ اما دید مثبتی نسبت به موفقیت در این حوزه وجود دارد.
معاون علمی وفناوری رئیس جمهور اضافه كرد: امیدواریم شتابدهنده های خوبی در این عرصه از محیط های دانشگاهی بیرون بیاید و بتوانیم نواحی نوآوری را در كل كشور توسعه دهیم.
مجالی برای شتابدهی و تجاری سازی ایده های خلاقانه
“مركز نوآوری كسب و كار دانشكده مدیریت دانشگاه تهران” بعنوان یك پلت فرم انتقال دانش از دانشگاه به صنعت فعالیت خواهدنمود و ایده های خلاق دانشجویان دانشگاه تهران به كمك تامین نیازهای فناورانه كشور می آید.
دانشجویان خلاق می توانند با استقرار در “مركز نوآوری كسب و كار دانشكده مدیریت دانشگاه تهران”، ایده های نوآورانه خودرا ۶ ماه تا یك سال پرورش دهند و در نهایت برای تجاری سازی محصول خود اقدام نمایند.
این مركز برای استقرار ۲۵ تیم نوآور ظرفیت دارد و با پشتیبانی از تیم های مستقر و معرفی به سرمایه گذاران، پروسه تجاری سازی ایده های نوآورانه را شتاب می دهد.

منبع: