امیدها و آرزوهای جنگل های جهانی هیركانی در گرو یك تصمیم

به گزارش مدیرسا درحالی كه تنها حدود چهار ماه از ثبت جهانی جنگل های هیركانی می گذرد، زمزمه های نصب تله كابین در آن به گوش می رسد كه می تواند تهدیدی برای این منطقه و ثبت جهانی آن باشد. مدیر كل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان می گوید كه این مورد درحال حاضر در شورایعالی معماری و شهرسازی در دست بررسی می باشد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، تابستان امسال ۳۱۰ هزار هكتار از جنگل های هیركانی بعد از ۱۳ سال انتظار ثبت جهانی شد. این جنگل ها كه قدمتی بیشتر از ۴۰ میلیون سال دارند یكی از ارزشمندترین جنگل های جهان از نظر پوشش گیاهی و جانوری محسوب می شوند همینطور بیشتر از ۹۰ درصد جنگل های هیركانی – حدود دو میلیون هكتار از آن – در كشور ما واقع شده است و حدود ۲۰ هزار هكتار از آنها هم در جمهوری آذربایجان قرار دارد.

پس از ثبت جهانی جنگل های هیركانی حداقل انتظاری كه از دستگاه های مسئول همچون منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی می رفت این بود كه با استفاده از كمك های بین المللی، حفاظت از این منطقه كه عنوان میراث جهانی كره زمین را یدك می كشد تقویت نمایند و اجازه دست درازی سودجیان به آنرا ندهند اما بر خلاف انتظارها آبان ماه امسال و تنها بعد از گذشت چهار ماه از ثبت جهانی جنگل های هیركانی زمزمه های نصب تله كابین در آن به گوش رسید.

داستان از این مقرر است كه بخشی از جنگل های ثبت شده هیركانی در «پارك جنگلی كبودوال» در علی آباد كتول واقع شده اند. از سال ۹۲ قرار بود كه طرحی در چارچوب پارك جنگلی در منطقه «كبودوال» اجرا شود كه همان زمان شورایعالی جنگل با كلیت آن طرح موافقت كرده بود. طی همان سال ها هم مطالعات نصب تله كابین در این منطقه شروع شد و سازمان جنگل ها، اداره كل میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست هم مجوز این اقدام را صادر كرده بودند اما حالا كه جنگل های هیركانی بعد از ۱۳ سال انتظار ثبت جهانی شده اند، نصب تله كابین می تواند تهدیدی جدی برای آن باشد و حتی به قول كامران پورمقدم – رئیس شورایعالی جنگل – این اقدام می تواند شاخصهای ثبت جهانی هیركانی را با مشكل مواجه كند.

هر چند كه رئیس شورایعالی جنگل قبل از این به ایسنا گفته بود كه تله كابین مقرر است در زون ضربه گیر جنگل های ثبت شده هیركانی نصب شود اما بر مبنای نامه دستگاه های مسئول همچون منابع طبیعی، میراث فرهنگی و محیط زیست به استانداری گلستان، ۹ دكل از ۲۴ دكل تله كابین در زون اصلی جنگل های هیركانی قرار دارد اما به هر حال پورمقدم تاكید كرده است كه سازمان جنگل ها و شورایعالی جنگل به هیچ عنوان از طرحی كه به ثبت جهانی جنگل های هیركانی صدمه وارد كند، حمایت نخواهد كرد.

در حال حاضر طرح نصب تله كابین در جنگل های ثبت جهانی شده هیركانی در مرحله شورایعالی معماری و شهرسازی قرار دارد. ابوطالب قزلسفلو – مدیر كل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان – در گفت و گو با ایسنا می گوید كه در شورایعالی معماری و شهرسازی نمایندگان دستگاه های مختلفی همچون منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و… حضور دارند و تصمیم گیری درباره نصب یا عدم نصب تله كابین در این محدوده بر عهده این شورا است.

به گفته وی شورایعالی معماری و شهرسازی در جلسه بعدی خود كه هنوز تاریخ آن معلوم نیست این مورد را بررسی خواهد نمود و هر تصمیمی كه در این شورا گرفته شود اجرا خواهد شد.

حال باید منتظر ماند و دید كه تصمیم شورایعالی معماری و شهرسازی درباره نصب تله كابین چه سرنوشتی را برای جنگل های هیركانی رقم می زند؟