گزارش میدانی مهر؛ حضور پررنگ بازارساز در معاملات ارزی امروز

به گزارش مدیرسا سوداگران در بازار ارز، باوجود كوشش برای افزایش نرخ فردایی و بر هم زدن جو آرام بازار، امروز با حضور موثر بازارساز، ناامید معاملات را بستند.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، درحالی كه امروز دلار درقیمت۱۱۹۰۰ تومان دربازار خریدار زیادی نداشت و صرافیهای منتخب بانك مركزی نسبت به خرید گسترده ارز فروشندگان در قیمت ۱۱۸۰۰ اقدام میكردند، اقدام برخی كانالهای دلالی دلار جالب بود؛ به این معنا كه این كانالها عموما از خارج كشور، بدون توجه به آرامش حاكم دربازار اسكناس وحواله ارزی، دردنیای مجازی خود قیمتهای بالاتری تحت عنوان فردایی را ارائه می دادند.

بر این اساس، درچند روز گذشته نوسان گیران تلاش زیادی كردند تا بازار ارز را داغ كنند ولی به دلیل حضور قوی بازار ساز به هدف خود نرسیدند وآرامش خوبی درصرافی ها و بازار ارز برقرار است.
گزارش های خبرنگار مهر از بازار حكایت از آن دارد كه قیمت هر دلار آمریكا در بازار به نرخ ۱۱۸۰۰ تومانی رسیده است.