معاون وزیر جهاد كشاورزی عنوان كرد: ۳۹ هزار كیلوگرم زعفران از كشاورزان خریداری شد

مدیرسا: مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی، از خرید حدود ۳۹ هزار كیلوگرم طلای سرخ به منظور پشتیبانی از كشاورزان كشور آگاهی داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد گفت: سازمان مركزی تعاون روستایی، به منظور پشتیبانی از كشاورزان تولید كننده زعفران و به منظور پایداری تولید و تحقق ارز آوری مورد انتظار از این محصول اقدام به خرید زعفران با قیمت های حمایتی تعیین شده از طرف وزارت متبوع كرده است.
معاون وزیر جهاد كشاورزی اضافه كرد: این سازمان در این راستا به منظور مداخله هدفمند در بازار زعفران، اثرگذاری حداكثری و خرید حداقلی، مبادرت به تهیه و تدوین دستورالعمل اجرائی – فنی و ابلاغ آنی به استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی كرده است.
وی افزود: همین طور تشكیل كارگروه خرید زعفران در استانها به ریاست رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان و سایر دستگاههای متولی و در رابطه با تنظیم بازار محصولات كشاورزی و تعیین مراكز خرید زعفران به ترتیب در استانهای خراسان رضوی ۱۸ مركز، خراسان جنوبی ۳ مركز خرید و خراسان شمالی ۲ مركز خرید مجموعاً ۲۳ مركز خرید از دیگر اقدامات ما بوده است.
شیرزاد با اشاره به اطلاع رسانی قیمت های حمایتی به كشاورزان بوسیله سیما و جراید و رادیو و نماز جمعه، افزود: تعیین ۱۸ آموزشگاه اكرودیته بعنوان آزمایشگاه های ذیصلاح جهت آنالیز فیزیك و شیمیایی زعفران تحویلی از دیگر اقدامات شاخص سازمان مركزی تعاون روستایی در این عرصه بوده است.
وی با اشاره به اینكه ۲۳ مركز خرید در سه استان مبادرت به خرید زعفران از كشاورزان كردند، اظهار داشت: حدود ۳۹ هزار كیلوگرم زعفران از كشاورزان خریداری شده كه در مرحله اول بیشتر از ۱۲ میلیارد تومان به حساب آنان واریز شده است.
معاون وزیرجهاد كشاورزی اظهار داشت: ۶۸ كیلوگرم زعفران در استان خراسان جنوبی و بیشتر از ۵۵۰ كیلوگرم خرید در استان خراسان شمالی و در خراسان رضوی بیشتر از ۳۸ هزار كیلوگرم انجام شده است.
به گفته وی قیمت خرید هركیلوگرم از انواع زعفران از كشاورزان بدین شرح بوده است: قیمت هر گرم زعفران نگین ۱۰۵۰۰۰ ریال، زعفران مشابه نگین ۹۵۰۰۰ ریال، زعفران پوشال مرغوب ۹۰۰۰۰ ریال و زعفران پوشال معمولی ۸۲۰۰۰ ریال.
شیرزاد افزود: این طرح دارای اهداف ملی و بین المللی است كه در دو چشم انداز كوتاه و طولانی مدت طراحی شده است.

منبع: