لایحه بودجه ۹۹-سی و سه؛ تعیین مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی ۱۶ و شش دهم میلیارد تومان

به گزارش مدیرسا درآمد حاصل از مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی برای سال آینده، ۱۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان پیشبینی شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بررسی لایحه بودجه ۹۹ كل كشور نشان داده است كه دولت برای درآمد حاصل از مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، ۱۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان (۱۶۶، ۶۶۷ ریال) پیشبینی كرده است.
ضریب مالیات شركت ها و موسسات وابسته به آستان قدس و مالیات بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) همچون سنوات گذشته، «یك» در نظر گرفته شده است.