پایش لحظه ای تولید میعانات گازی در مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیرسا: سرپرست امور هماهنگی و نظارت بر تولید مجتمع گاز پارس جنوبی از كنترل مداوم این مدیریت بر چگونگی و میزان تولید میعانات گازی آگاهی داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نفت، علی احمدی با اشاره به اینكه مجتمع گاز پارس جنوبی گاز طبیعی و همه محصولات كلیدی را به صورت پایدار، ایمن و بی وقفه تولید می كند، اظهار داشت: در فصل سرما نیز تولید مستمر گاز برای تأمین گاز مورد نیاز كشور در این مجتمع ادامه دارد. وی از آمادگی كامل پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز مورد نیاز كشور در فصل زمستان آگاهی داد و اضافه كرد: امسال عملیات تعمیرات اساسی با تلاش شبانه روزی واحدهای عملیاتی و پشتیبانی طبق برنامه زمان بندی و با تحقق اهداف بازرسی فنی با موفقیت انجام شد. سرپرست امور هماهنگی و نظارت بر تولید مجتمع گاز پارس جنوبی اشاره كرد: این واحد با پایش لحظه ای آخرین وضعیت تولید محصولات در سطح مجتمع، پیش بینی مناسبی از وضع تولید میعانات گازی به امور بین الملل شركت ملی نفت ایران بعنوان كارگزار فروش برای تخلیه بموقع مخازن ذخیره سازی ارائه می دهد، بر این اساس در امور هماهنگی و نظارت بر تولید مجتمع گاز پارس جنوبی، برنامه ریزی مدونی برای برداشت میعانات گازی از همه پالایشگاه ها برای ارسال به مشتریان انجام می شود. احمدی اظهار نمود: همه اقدام ها و كارهای امور هماهنگی و نظارت بر تولید، با عنایت به ماموریت مهم مجتمع برای برداشت حداكثری از منابع مشترك و سهم بیشتر از ۷۰ درصدی گاز در تأمین سبد انرژی كشور تنظیم شده است، به شكلی كه با وجود محدودیت های بین المللی اقدام های مؤثر و پیشگیرانه در تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، برنامه ریزی و انجام شد.

منبع: