مدیرعامل شركت پخش فرآورده های نفتی: میانگین مصرف روزانه بنزین ۷۵ میلیون لیتر شد

مدیرسا: مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از كاهش میانگین روزانه مصرف بنزین كشور در آذرماه به ۷۵ میلیون لیتر به دنبال اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در كشور آگاهی داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نفت، امیر وكیل زاده اظهار داشت: میانگین روزانه مصرف بنزین كشور در بازه زمانی ۳۰ روزه آذرماه به ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسیده است كه این مقدار با عنایت به مدت مشابه پارینه با ۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر، ۱۵.۹ درصد كاهش یافته است.
وی اضافه كرد: كاهش حدود ۱۶ درصدی مصرف بنزین با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در كشور در حالی اتفاق افتاده است كه میانگین مصرف روزانه بنزین كشور از شروع سال ۹۸، حدود ۹۴.۴ میلیون لیتر بوده است و در مقایسه با میانگین مصرف روزانه بنزین كشور در سال ۹۷ با ۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر، ۶.۱ درصد رشد یافته بود.
وكیل زاده با اشاره به اینكه میانگین روزانه مصرف بنزین از اولین روز اجرای طرح سهمیه بندی بنزین (جمعه، ۲۴ آبان ماه) تا اختتام روز شنبه، ۳۰ آذرماه امسال ۷۶ میلیون لیتر بوده است، اضافه كرد: در آذرماه امسال بطور میانگین روزانه ۱۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل در كشور مصرف شده است كه این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارینه ۴۱.۳ درصد رشد نشان میدهد.
به گزارش شانا، بیژن زنگنه، وزیر نفت قبل از این مهار مصرف و افزایش توان صادراتی كشور را از مهم ترین اهداف اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در كشور عنوان كرده بود. مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران قبل از این پیش بینی كرده بود با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در كشور، مصرف روزانه بنزین كشور در بازه زمانی سه، چهار ماه آینده ۸ تا ۱۰ درصد كم شود، اما بنظر می رسد هنوز نتیجه گیری در این زمینه زود است و باید باز هم منتظر ماند تا در طولانی مدت رقم واقعی و ثابت كاهش مصرف بنزین در كشور با اجرای این طرح مشخص شود.

منبع: