بازپرداخت های ۳۳۵ و ۵۷۵ میلیون تومانی برای متقاضیان مبلغ اقساط وام ۲۴۰ میلیون تومانی خرید مسكن

به گزارش مدیرسا سقف وام خرید مسكن كه به تازگی افزایش یافته، برای افراد ۱۴۰ میلیون و برای زوجین ۲۴۰ میلیون تومان است و باتوجه به سود ۱۷.۵ درصدی و بازپرداخت ۱۲ ساله این وام، حداكثر اقساط برای هر فرد حدود دو میلیون و ۳۳۱ هزار تومان و برای زوجین حدود سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان خواهد بود؛ بنابراین افراد باید ۳۳۵ میلیون تومان و زوجین باید ۵۷۵ میلیون تومان بازپرداخت داشته باشند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، با افزایش قابل توجه قیمت مسكن از سال گذشته، تقاضای بسیاری برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسكن وجود داشت، چونكه این تسهیلات عملا سهم كوچكی از قیمت منازل مسكونی را پوشش می داد.
با این وجود مسؤلان تصمیم گیر معتقد بودند كه افزایش سقف تسهیلات خرید مسكن، سبب ایجاد تورم و افزایش باردیگر قیمت مسكن می شود و بارها تاكید نمودند كه برنامه ای برای افزایش سقف تسهیلات مسكن وجود ندارد. از جانب دیگر، طرح هایی برای كاهش هزینه تمام شده ساخت مسكن و به تبع آن كاهش قیمت مسكن اعلام گردید كه تابحال هیچ كدام از آنها به مرحله اجرا نرسیده است.
ابوالقاسم رحیمی اناركی، مدیرعامل بانك مسكن در اینباره به ایسنا گفته بود كه طرح ایجاد زنجیره تامین اعتبار ساخت مسكن توسط این بانك در حال طراحی است كه اجرای آن سبب كاهش ۳۰ درصدی هزینه ساخت مسكن می شود و می تواند این كاهش هزینه را به قیمت مسكن هم انتقال دهد.
با این وجود، در شرایطی كه هنوز خبری از این طرح نیست، شورای پول و اعتبار در هفته گذشته تصویب كرد كه سقف تسهیلات خرید و جعاله مسكن افزایش یابد.
بر مبنای آن چه شورای پول و اعتبار تصویب كرده سقف تسهیلات مسكن از ۶۰ میلیون تومان برای تهرانی ها به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و سقف این تسهیلات برای مراكز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.

سپرده گذاران بانكی شامل افزایش مبلغ وام نمی شوند
این در شرایطی است كه بر مبنای تصمیم این شورا، سقف تسهیلات جعاله از محل منابع داخلی بانك ها توسط بانك مسكن و بانكهای تجاری (شامل تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم و بدون سپرده) هم تا مبلغ ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ تسهیلاتی كه تا پیش از این سقف آن ۲۰ میلیون تومان بود.
به نظر می رسد كه شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات را فقط برای افرادی كه از راه اوراق گواهی حق تقدم مبادرت به دریافت وام می كند افزایش داده است و بدین سان سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن یكم شامل این افزایش سقف ها نخواهند شد.
البته هنوز دستورالعمل اجرایی این تسهیلات به بانك مسكن ابلاغ نشده و گفته می شود كه این دستورالعمل روز سه شنبه به شعب بانك ها ابلاغ خواهد گردید. همینطور طبق آنچه اعلام شده سود این تسهیلات همان ۱۷.۵ درصد و ۱۲ ساله است.

مبلغ اقساط وام جدید مسكن
بر مبنای تصویب شورای پول و اعتبار افرادی كه در تهران از راه اوراق گواهی حق تقدم، وام مسكن می گیرند می توانند به صورت فردی تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت نمایند كه شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسكن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شود.
زوجین هم بر همین مبنا می توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسكن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت نمایند.
اگر نرخ سود این تسهیلات مانند گذشته ۱۷.۵ درصد و ۱۲ ساله باشد، حداكثر مبلغ اقساط برای هر فرد حدود دو میلیون و ۳۳۱ هزار تومان و برای زوجین حدود سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان خواهد بود.
به این ترتیب مبلغ تسهیلات دریافتی برای افراد ۱۴۰ میلیون تومان خواهد بود كه با افزوده شدن بیشتر از ۱۹۵ میلیون تومان در ۱۲ سال مجموع بازپرداخت آن به بیشتر از ۳۳۵ میلیون تومان می رسد.
همچنین برای زوجین هم با دریافت ۲۴۰ میلیون تسهیلات، مبلغ كل بازپرداخت در طول ۱۲ سال بیشتر از ۵۷۵ میلیون تومان خواهد بود.