معاون وزیر كار: اجرای طبقه بندی مشاغل در همه كارگاه ها لازم الاجرا است

به گزارش مدیرسا معاون وزیر كار اظهار داشت: همه كارگران شامل قرارداد موقت، دائم و فصلی باید با طرح طبقه بندی مشاغل تطبیق داده شوند و مزد و مزایای آنها در قالب نظام جبران خدمات طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت گردد.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، حاتم شاكرمی در همایش كارشناسان طبقه بندی مشاغل ایران با اشاره به دامنه شمول طرح طبقه بندی مشاغل تصریح كرد: پرداخت بدون تبعیض مزد برای انجام كارهای هم ارزش از حقوق اولیه نیروی كار است.
وی اضافه كرد: پیمانكارانی كه تحت هر شرایطی با شركت های پیمان دهنده قرارداد داشته و فعالیت می نمایند باید از طرح طبقه بندی مشاغل كارگاه اصلی تبعیت كنند.
شاكرمی خاطرنشان كرد: هدف از نظام جبران خدمت كه یكی از موضوعات با اهمیت در ارتباط با مدیریت منابع انسانی و كارآفرینی است ارتقای انگیزش و بهره وری كاركنان و حفظ و صیانت از نیروی انسانی شاغل در سازمان ها است.
وی اظهار داشت: با رشد پدیده جهانی شدن اقتصاد، توسعه فن آوری و دانش و گسترش بخش خدمات، ضرورت تغییر بازبینی در نظام طبقه بندی مشاغل و تحول در مدیریت منابع انسانی امری ضروری بوده است.
شاكرمی افزود: نظام طبقه بندی مشاغل باید متناسب با تحولات تكنولوژیكی و تغییرات روز افزون نظام اقتصادی و روابط كار صنعتی و همینطور نیازهای نوین شركت ها و واحدهای اقتصادی انعطاف پذیر بوده و منتج به افزایش بهره وری نیروی كار و كارگاه شود.
معاون روابط كار وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در مورد اهداف طرح طبقه بندی مشاغل هم اظهار داشت: از اهداف این طرح، سرعت بخشیدن و شفافیت است كه اجرای صحیح آن سبب افزایش بهره وری، ایجاد انگیزه در نیروی كار، ایجاد تعادل در بازار كار، پاسخگویی به نیازهای سیستم جبران خدمت، هم افزایی بین كارگر و كارفرما و در نهایت كاهش دعاوی كارگر و كارفرما و ممانعت از اعمال نظرهای فردی می شود.
شاكرمی اظهار داشت: این معاونت آمادگی دارد برای ارتقا بیشتر سطح خدمات خود، نشست های مشترك همفكری و هم اندیشی در مورد طرح ها و مدلهای جدید ارزشیابی مشاغل برگزار كند.
در ادامه این مراسم، كوروش یزدان مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت كار، ضمن تشریح الزامات و موارد قانونی در رابطه با طرح های طبقه بندی مشاغل، به مشكلات اجرایی آن پرداخت و اظهار داشت: هم اكنون اداره كل روابط كار و جبران خدمت، تعامل و انعطاف پذیری لازم را جهت بررسی روش های ارزیابی مشاغل و نظام پرداخت مزدی مشروط به برقراری عدالت مزدی برای كارهای هم ارزش را فراهم نموده است.
وی با اشاره به الكترونیكی كردن فرایند گردش كار بررسی و تائید طرح های طبقه بندی مشاغل از راه سامانه جامع روابط كار از تمامی ذی نفعان خواست با رفتن به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به احراز هویت و ثبت نام اقدام نمایند. ش