بانك مركزی اعلام كرد شرط جدید برای افتتاح حساب بانكی از خرداد ۹۹

مدیرسا: برمبنای بخشنامه بانك مركزی از سوم خرداد ۹۹ سرویس برخط سامانه سیاح راه اندازی می شود و افتتاح هرگونه حساب در بانك ها و موسسات اعتباری منوط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح خواهد بود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بانك مركزی در بخشنامه ای اعلام نموده است كه بانك مركزی برمبنای تكالیف مقرر در بند ب ماده ۲ بخشنامه مستندسازی وجوه در كشور و ماده ۱۹ قانون روش اجرای محكومیت های مالی، موظف به راه اندازی سامانه حساب های مشتریان و ارائه لیست كلیه حساب های محكومین در بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری به مراجع قضائی شده است. بر این اساس و پیرو بخشنامه شماره ۹۷.۱۳۰۹۶۳ مورخ ۱۳۹۷.۰۴.۲۳ درباب ارسال اطلاعات حساب های موجود به سامانه سیاح (فاز دوم) به استحضار می رساند مستند فنی سامانه در درگاه خدمات الكترونیك بانك مركزی به آدرس portal.pbn.net جهت ایجاد زیرساخت های لازم درج شده است. در این راستا و با عنایت به حساسیت های موجود جهت ارتباط بر خط سامانه ها برای افتتاح حساب اشخاص، خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات و موارد ذیل حسب زمان بندی قید شده، مدنظر قرار گیرد: ۱. با عنایت به ضرورت درج كد شهاب در فیلدهای اطلاعاتی سامانه، لازم است اقدامات لازم جهت تخصیص شناسه شهاب صاحبان حساب به كلیه حساب های حقیقی و حقوقی نزد آن بانك در اسرع وقت صورت پذیرد. ۲. اطلاعات حساب های موجود نزد آن بانك / مؤسسه اعتباری می بایست همانند روال سابق درانتها هر ماه به صورت دسته ای ارسال شود، به شكلی كه حداكثر تا اختتام روز ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹، كلیه حساب های موجود در سامانه مذكور ثبت شده باشد. ۳. كلیه سرویس های بر خط سامانه می بایست تا اختتام بهمن ماه سال جاری توسط واحد فناوری اطلاعات آن بانك تست شده و نتیجه آن به صورت كتبی به اداره اطلاعات بانكی اعلام گردد. ۴. بانك / مؤسسه اعتباری غیر بانكی مكلف است كلیه شماره پیگیری های ستاندن شده از سامانه سیاح را به حساب های مشتریان در سامانه های داخلی خود اختصاص داده و در سوابق نگهداری نماید. ۵. از شروع روز ۳ خرداد سال ۱۳۹۹ سرویس بر خط سیاح راه اندازی شده و افتتاح هر گونه حساب در آن بانك / مؤسسه اعتباری غیر بانكی، منوط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح می باشد. ۶. پس از راه اندازی سرویس بر خط، آن بانك / مؤسسه اعتباری غیر بانكی مكلف است حداكثر ظرف مدت یك ماه، هر گونه تغییر وضعیت حساب های ارسالی پیش از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ را در سامانه سیاح بوسیله سرویس تغییر، اعمال نماید. ۷. فراخوانی سرویس تغییر به صورت روزانه می بایست صرفاً برای حساب هایی كه ابزار برداشت و یا وضعیت آنها تغییر كرده است، صورت پذیرد. ۸. مشخصات و شماره تماس نماینده باخبر آن بانك در ارتباط با سامانه فوق، به قید فوریت به این بانك اعلام گردد. بر طبق این گزارش، مسئولیت هرگونه نقص اطلاعاتی سامانه مذكور بر عهده آن بانك خواهد بود.

منبع: