بانك مركزی: نرخ اجاره مسكن در تهران ۲۸ درصد افزایش یافت

مدیرسا: بانك مركزی اعلام نمود كه كرایه مسكن در شهر تهران بیشتر از ۲۸ درصد نسبت به پارینه بیشتر شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طبق آنچه بانك مركزی اعلام نموده است، شاخص كرایه مسكن اجاری در شهر تهران و در كل مناطق شهری در آذر امسال نسبت به ماه مدت مشابه پارینه افزایش یافته است.
براین اساس، كرایه مسكن در شهر تهران بیشتر از ۲۸ درصد در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارینه بیشتر شده است.
همین طور كرایه مسكن در كل مناطق شهری كشور نسبت به پارینه بیشتر از ۳۰ درصد افزایش را تجربه كرده است.

البته اجاره بهای مسكن در تهران در مهر ماه امسال به بالاترین میزان رسیده بود.
گزارش تحولات بازار مسكن شهر تهران در آذر ۱۳۹۸ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور است كه توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانك مركزی تهیه و منتشر می شود.

منبع: