در بازارهای مالی رخ داد؛ بزرگترین سقوط یك ماه اخیر داوجونز

به گزارش مدیرسا شاخص سهام داوجونز و اس اندپی۵۰۰، به دنبال ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده ارشد سپاه قدس ایران، با بیشترین سقوط خود در یك ماه اخیر روبرو شدند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از راشاتودی، شاخص سهام داوجونز و اس اندپی ۵۰۰ به دنبال ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده ارشد سپاه قدس ایران، با بیشترین سقوط خود در یك ماه اخیر روبرو شدند. در عین حال، رشد قیمت سهام دفاعی و نفتی، این سقوط را محدود كرد. با بسته شدن بازارهای وال استریت، سقوط شاخص داوجونز به ۲۳۳.۹۲ واحد یا ۰.۸ درصد رسید كه این بزرگترین سقوط یك روزه این شاخص، از آغاز دسامبر تا كنون بود. اس اندپی ۵۰۰ هم وضعیت بهتری نداشت و ۰.۷ درصد افت كرد تا در ۳۲۳۴.۸۵ واحد به كار خود آخر دهد. عامل اصلی سقوط بازارهای آمریكا، وحشت از آغاز یك درگیری در مقیاس وسیع در خاورمیانه است؛ اما سهام دفاعی و هوافضای آمریكا جهش كردند. بر این اساس سهام شركت نروتراپ گرومن ۵.۴۵ درصد جهش كرد و لاكهید مارتین، سازنده اف ۳۵، با بهترین رشد ۶ ماهه خود روبرو شد و ۳.۶۵ درصد بالا آمد. سهام شركت سازنده موشك رایتئون هم ۱.۵ درصد با این اخبار جهش كرد. در این میان، سهام نفتی هم حدود ۳.۵ درصد جهش كردند.