بازاریابی و فروش، عمده ترین مشكل بنگاه های تعاونی

مدیرسا: معاون وزیر كار، بازاریابی و فروش را عمده ترین مشكل بنگاه های تعاونی عنوان نمود و تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون را مستلزم اجرای بندهای قابل اجرای سند توسعه بخش تعاون دانست.

محمد جعفر كبیری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح تعاون، اشتغال و بازار (تاب) اظهار نمود: این طرح به دنبال تثبیت اشتغال در بخش تعاون و توسعه اشتغال با رویكرد توسعه نوآوری است و خوشبختانه دراین زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته كه مذاكره با برخی فروشگاههای زنجیره ای برای فروش محصولات تعاونی همچون این اقدامات بوده است.

بازاریابی و فروش عمده ترین مشكل تعاونی ها

وی عمده ترین مشكل تعاونی ها را بازاریابی و فروش محصولات ذكر كرد و اظهار داشت: برای رفع این مشكل بازار محصولات تعاونی در داخل و خارج كشور باید تثبیت شود. اگر این بازار تثبیت یا تولید برمبنای نیاز بازار تنظیم شود، اشتغال نیز به ثبات می رسد. هم اكنون برای تثبیت اشتغال به وجود آمده در تعاونی ها برنامه ریزی شده تا كالاها با مزیت قیمتی كه پیدا كرده اند در بازارهای جهانی عرضه شوند خودرا در بازه سه تا چهار سال بعنوان رقیب كالاهای تولیدی در كشورهای هدف معرفی كنند.

تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون مستلزم اجرای بندهای سند

معاون امور تعاون وزارت كار در عین حال درباره تدوین سند توسعه بخش تعاون و خاصیت های آن، اظهار داشت: سند توسعه بخش تعاون سالها قبل به تصویب رسید و بندهایی كه در آن پیش بینی شده سبب تحول بخش تعاون می شود. اگر بخواهیم به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی دست پیدا نماییم لازم است بندهای مختلفی كه در این سند دیده شده محقق شود.

كبیری اضافه كرد: به دنبال دیدار فعالان اقتصادی و تعاونگران با مقام معظم رهبری مقرر شد تمام بندهای این سند و قوانینی كه معطل مانده بود بند به بند احصاء شود و در نامه ای به دستگاههای متولی آمادگی خودرا برای تحقق بندهای این سند اعلام كردیم.

اختصاص هزار میلیارد تومان از محل واگذاری ها به تعاونی ها

به گفته معاون وزیر كار اختصاص ۳۰ درصد از تسهیلات قرض الحسنه كل كشور به بخش تعاون یكی از بندهای آرمانی در سند توسعه بخش تعاون است و در قانون بودجه تاكید شده كه ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری های بخشهای دولتی به غیر دولتی باید به بخش تعاون اختصاص پیدا كند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، قبل از این اتاق تعاون ایران سند توسعه بخش تعاون را نقشه راه تعاونی ها و زمینه ساز تحول این بخش عنوان كرده و از آمادگی كامل برای به اجرا درآوردن سند توسعه بخش تعاون با استفاده از تجارب صاحبنظران و متخصصین حوزه آگاهی داده بود.

منبع: