قیمت مسكن ملی در هشتگرد چند است؟

مدیرسا: با وجود آن كه گفته می شود واحدهای طرح اقدام ملی مسكن در هشتگرد به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد، اما باتوجه به هزینه های كنونی، قیمت ها بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان برآورد می شود؛ متراژ واحدها نیز بطور میانگین ۷۵ متر مربع خواهد بود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، سهم شهر جدید هشتگرد از ۴۰۰ هزار واحد مسكونی طرح اقدام ملی مسكن ۲۱ هزار واحد است كه عملیات اجرایی در بخش آماده سازی زمین برای فاز اول ۱۰ هزار واحد شروع شده است.
آن طور كه عضو هیات مدیره شركت عمران هشتگرد به ایسنا آگاهی داده عمده ۲۱ هزار واحد در فازهای ۴ و ۷ قرار دارد. واحدها در چند تیپ و با قیمت تمام شده متفاوت عرضه می شود تا اقشار مختلف توانمندی خرید را داشته باشند.
محمدعلی حاجی زاده هم چنین اظهار نمود: فعلا منتظر نتیجه پایش نفرات ثبت نامی در سامانه هستیم. اقدامات اولیه جهت فراخوان و انتخاب پیمانكار برای آغاز عملیات اجرایی انجام شده است.
عضو هیات مدیره شركت عمران شهر جدید هشتگرد اضافه كرد: همانطور كه بارها وزیر و معاونان وزیر راه و شهرسازی اعلام نموده اند بهای واحدهای طرح اقدام ملی برمبنای قیمت زمین و ساخت خواهد بود اما تلاش ما در هشتگرد این است كه واحدها با كیفیت خوب ساخته شود و قیمت تمام شده به آن چه مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام نمودند نزدیك باشد.
وی درباره متراژ واحدهای مسكن ملی در هشتگرد اظهار نمود: تخمین اولیه این است كه متراژها به طور میانگین ۷۵ متر مربع طراحی شود. جزئیات دقیق بعد از تعیین تكلیف نفرات ثبت نامی علام وانتخاب پیمانكار نیز برابر شیوه نامه هایی كه ابلاغ خواهد گردید مشخص می شود.
حاجی زاده با بیان این كه بعد از حدود چند ساعت از آغاز نام نویسی، ظرفیت ثبت نام در هشتگرد تكمیل شد، اضافه كرد: افتتاح مترو هشتگرد تاثیر مناسبی در ارزش افزوده واحدها و رونق این شهر خواهد داشت. اما این طور نیست كه پس از افتتاح مترو قیمت خانه در این شهر یك دفعه افزایش شایان توجهی داشته باشد و این افزایش با ورود سرمایه گذاران بصورت تدریجی خواهد بود در پروژه اقدام ملی نیز قیمت زمین توسط كارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود با این وجود تمام تلاش ما این است كه قیمت تمام شده ی ساخت، معقول و متعادل باشد تا اقشار متوسط بتوانند از این طرح بهره مند شوند.
بگفته حاجی زاده، قطار گلشهر ـ هشتگرد بطور روزانه بعد از افتتاح در شش مرحله به صورت رفت و برگشت فعالیت می كند و با نظر بهره بردار تعداد رام ها افزوده می شود.

منبع: