معاون وزیر صنعت وعده داد: احیای ۱۳۵۰ واحد صنعتی تا آخر سال

به گزارش مدیرسا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای ۱۳۵۰ واحد صنعتی در شهرك ها و نواحی صنعتی كشور تا آخر سال جاری اطلاع داد و اظهار داشت: تأمین نقدینگی دغدغه اصلی واحدهای صنعتی كشور است.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محسن صالحی نیا تصریح كرد: با عنایت به استقرار شهرك های صنعتی در نقاط مختلف، شهرك های بزرگی با وسعت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هكتار تا ۲ هزار هكتار در كشور وجود دارند، اما ناحیه صنعتی در ابتدا با وسعتی كمتر از ۵۰ هتكار ایجاد می شود و در ادامه با طرح های توسعه ای توسعه پیدا می كند.
وی در مورد میزان فعال بودن ظرفیت این شهرك ها و نواحی صنعتی، توضیح داد: ۴۴ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در شهرك ها و نواحی صنعتی موفق به استقرار و دریافت پروانه بهره داری شده اند كه عمدتاً (تا ۹۷ درصد) آنها واحدهای كوچك، ۲ درصد واحدهای متوسط و كمتر از یك درصد واحدهای بزرگ را شامل می شود.
صالحی نیا در مورد تعداد واحدهای جدید كه اخیراً در شهرك های صنعتی راه اندازی شده اند، اظهار داشت: ۳۷ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرك های صنعتی، جواز تأسیس و پروانه صنعتی دریافت كرده و در حال طی مراحل ایجاد هستند. بعضی از این واحدها در حال خرید زمین، تسطیح یا ایجاد زیرساخت و برخی دیگر درصدد ساخت سوله، خرید و نصب ماشین آلات برای بهره برداری هستند.
وی افزود: این واحدها هم به تناوب، وارد چرخه تولید در شهرك ها و نواحی صنعتی می شوند كه با احتساب ۴۵ هزار واحد صنعتی فعال قبلی، تعداد واحدهای فعال در شهرك های صنعتی به ۸۲ هزار واحد افزایش خواهد یافت. با این حال، باید بین واحدهای بوجود آمده و واحدهای در حال ایجاد تفكیك قائل شد.
معاون وزیر صمت در مورد اقدامات انجام شده برای فعال شدن واحدهای راكد در شهرك ها و نواحی صنعتی در سطح كشور، اضافه كرد: از حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی راكد مستقر در شهرك های صنعتی تا آخر سال جاری هزار و ۳۵۰ واحد باردیگر به چرخه تولید باز می گردند كه از این تعداد ۹۴۰ واحد صنعتی در ۹ ماه سال جاری عملیاتی شده و امیدواریم تا آخر سال جاری باقی مانده این هزار و ۳۵۰ واحد صنعتی راكد باردیگر به چرخه تولید بازگردند.
صالحی نیا افزود: با این حال، رصد و پایش واحدها با ظرفیت مناسب كاری همیشگی است كه تنها در شركت شهرك های صنعتی استانی صورت نمی گیرد و اطلاعات دریافتی در مورد مشكلات این واحدها در مواردی مانند كمبود نقدینگی، قوانین بیمه تأمین اجتماعی و … به كارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان، شهرستان و… منعكس و رفع می شود.
مدیر عامل سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران در مورد عمده ترین مشكل و عامل تعطیلی و كاهش ظرفیت تولید واحدهای مستقر در شهرك های صنعتی توضیح داد: در واحدهای تولیدی مستقر در شهرك های صنعتی كه عوامل تولید در آن فراهم است، یعنی ماشین آلات آماده است و در زنجیره تأمین مواد اولیه و عرضه محصول در بازارهای داخلی و صادراتی مشتری مناسبی وجود دارد، مشكل اصلی تأمین نقدینگی است. این واحدهای تولیدی هم در ۲ بخش قرار می گیرند؛ بعضی از این واحدها كالای نهایی تولید می كنند كه در بازار داخلی مصرف یا صادر می شود، اما كالاهای بسیاری از واحدهای كوچك و متوسط، اقلام كالایی واسطه ای و میانی است كه بعنوان ماده اولیه در زنجیره تأمین واحدهای صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. ۷۰ درصد این واحدها كه در آن مقدمات تولید فراهم است، با مشكل تأمین نقدینگی مناسب مواجهند. علت این امر هم رشد هزینه های تولید در ۲ سال گذشته و افزایش سطح عمومی قیمت هاست.
همچنین این واحدها در مقایسه با سال های گذشته به نسبت كمتری قادر به استفاده از تسهیلات تأمین سرمایه در گردش تولید بوده اند و این مشكلی است كه باید با رشد پرداخت تسهیلات بانكی به مرور زمان رفع گردد.