معاون استاندار سمنان عنوان كرد: وجود ۳ روستای فاقد بیكار در استان سمنان

به گزارش مدیرسا ایسنا/سمنان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با اذعان به اینكه ساز توسعه شهری در روستاها كوك می شود، اظهار داشت:  آبادی شهرها در گرو داشتن روستاهایی آباد است.
منوچهر فخری ۲۹دی ماه در دوره آموزشی ویژه هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی روستاهای استان، اظهار نمود: برخورداری از شهرهایی آباد در گرو داشتن روستاهای آباد، توسعه یافته و پیشرفته است.
وی با اشاره به اینكه هم اكنون ۹۵۸ نفر عضو شوراهای اسلامی روستاهای استان هستند اضافه كرد: شوراهای اسلامی نقش بسیار مهمی در تبدیل روستاها به روستاهای آباد دارند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با اشاره به آغاز مهاجرت معكوس در بعضی مناطق این استان اشاره كرد: عملكرد مناسب شوراها و دهیاران، سیاست گذاری خوب دولت و همین طور انجام وظیفه مطلوب بخشداران، منجر به این مهم شده است كه امروز شاهدیم، روستاییان به روستاها مهاجرت معكوس داشته و در حال كوشش برای آبادانی روستاها هستند.
فخری با اشاره به اینكه امروز شوراهای ما دارای تجربه مطلوبی بوده و از مراحل آزمون و خطا گذشته اند، اشاره كرد: امروز با جامعه ای از افراد تحصیل كرده در شوراهای اسلامی شهر و روستا مواجه ایم كه آماده اند در راه توسعه و پیشرفت جامعه و كشور در حوزه وظایف تحت اختیار خود نقش جدی ایفا كنند.
وی با اشاره به اینكه سه روستای استان سمنان، روستای فاقد بیكار هستند، اشاره كرد: خوشبختانه امروز شاهدیم تمامی روستاهای استان به انحاء مختلف با ابعاد گوناگون از فرصت های اشتغال بهره مند هستند و این مهم بسیار باارزش بوده و باید ویژه تر مورد توجه قرار گیرد.
معاون استاندار سمنان اظهار داشت: خوشبختانه روستاهای این استان از دهیاران، شهرداران و اعضای شورای اسلامی بسیار خوب، صاحب نظر و با تجربه ای برخوردار می باشند.
وی از كوشش برای حل مشكلات دهیاری ها آگاهی داد و افزود: استانداری همه توان خودرا برای رفع مشكل اشتغال در روستاهای استان به كار می گیرد.
معاون عمرانی استاندار سمنان آموزش را حلقه مفقوده در شورای اسلامی شهرها و روستاها دانست اظهار داشت: تعارض یا اختلاف نظری كه گاهی در میان شوراها و دهیاران و شهرداران بوجود می آید، به سبب آن است كه ما به وظایف خود آگاه نیستیم، كه این نقیصه و كمبود نیز با افزایش برگزاری دوره های آموزشی برطرف خواهد شد.
فخری به نقش هیئت تطبیق در عملكرد شوراهای روستایی پرداخت و اشاره كرد: وظیفه هیئت های تطبیق بررسی و تطبیق مصوبات شوراها با قوانین و مقررات موجود است و لازم است اعضای این هیئت ها به صورت جدی از اظهار نظر های شخصی بپرهیزند.
وی با اشاره به لازم الاجرا بودن مصوبات هیئت تطبیق اظهار داشت: مصوبات این هیئت به سبب ساختار شبه قضایی و بر طبق قوانین كشور لازم الاجراست.

منبع: