مهر خبر می دهد؛ بورس ۳۷۹۸ واحد افت كرد

مدیرسا: شاخص بورس درانتها معاملات امروز سه شنبه ۱ بهمن ۹۸ با افت ۳۷۹۸ واحدی، به ۴۰۶ هزار و ۸ واحد رسید.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، شاخص بورس در انتها معاملات امروز سه شنبه ۱ بهمن ۹۸ با افت ۳۷۹۸ واحدی، به ۴۰۶ هزار و ۸ واحد رسید. بر این اساس، حجم معاملات ۶۶۹۴ میلیون به ارزش ۴۲ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۹۶۱ میلیون ریال بوده است.

منبع: