رئیس سازمان حفظ نباتات اعلام كرد: تنوع بخشی به سبد آفت كش ها

به گزارش مدیرسا رئیس سازمان حفظ نباتات اظهار داشت: تنوع بخشی به سبد آفت كش ها، از اولویت های سازمان حفظ نباتات است.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، محمدرضا درگاهی، رئیس سازمان حفظ نباتات كشور اظهار داشت: تنوع بخشی به سبد آفت كش های كشور و حركت به سمت جایگزینی سموم پر خطر با سموم كم خطر و بیولوژیك به جای سموم پرخطر، از اولویت های سازمان حفظ نباتات است. وی ادامه داد: به منظور پشتیبانی از تولید داخل، چنانچه تولید كنندگان موفق به تولید ماده موثره (تكنیكال) هریك از آفت كش ها شوند، از واردات نمونه خارجی آن سم جلوگیری خواهد شد.