یك مقام مسئول خبر داد: پیشرفت ۹۵ درصدی طرح آب های غرب و شمال غرب كشور

به گزارش مدیرسا یك مقام مسئول اظهار داشت: طرح آب های غرب و شمال غرب كشور كه از طرح های زیربنایی در سال های اخیر بوده، بیشتر از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیكی داشته است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمدجواد صالحی نژاد بامداد امروز(شنبه ۵ بهمن ۹۸) در نشست خبری با اشاره به اینكه یكی از طرح های زیربنایی بخش كشاورزی كه در دولت های یازدهم و دوازدهم مورد توجه قرار گرفته، طرح «آب های غرب و شمال غرب كشور» بود، گفت: با عنایت ویژه مقام معظم رهبری، این طرح از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شد و اجرای شبكه های آبیاری و زهكشی، متناظر با شبكه های اصلی رودخانه های غرب و شمال غرب كشور در دستور كار بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینكه این طرح بمنظور مهار و تنظیم آب های خروجی است، مرزهای غربی تدوین شد، اضافه كرد: جلوگیری از مهاجرت افراد، افزایش بهره وری و سطح زیركشت محصولات، ایجاد زیرساخت های لازم برای كشت های گلخانه ای و توسعه پایدار بخش، همچون دیگر اهداف اجرای طرح بود.
صالحی نژاد با اشاره به اینكه این طرح در سال ۹۳ مصوب شد، اظهار داشت: عملیات اجرایی آن از سال ۹۴ شروع شده و در سطح ۲۲۷ هزار هكتار ابلاغ نهایی آن بود.
كنترل ۷ میلیارد مترمكعب آب مرزی
وی با اشاره به اینكه هدف اولیه از اجرای طرح، كنترل ۷ میلیارد مترمكعب آب مرزی بوده، اشاره كرد: در نهایت، هدف ۵.۶ میلیارد مترمكعب مهار آبهای مرزی نهایی شد كه ۱.۸ میلیارد مترمكعب از آن، به بخش كشاورزی اختصاص می یابد.
مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر افزود: این طرح در سه حوزه غرب كشور شامل استان های ایلام، كرمانشاه، كردستان و قسمتی از آذربایجان غربی بود كه در مساحت ۱۱۲هزار و ۲۴۴ هكتار اجرایی شده است.
صالحی نژاد افزود: در حوضه آبریز رودخانه ارس كه شامل استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بود، این طرح (طرح آب های غرب و شمال غرب كشور) در سطح ۱۰ هزار و ۸۸۵ هكتار و حوضه آبریز رودخانه اترك كه محدوده استان های شرقی شامل گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی بود، در سطح ۴۲۰۰ هكتار اجرا شد كه بیشترین سطح نیز مربوط به استان آذربایجان غربی با سطحی بیشتر از ۶۱هزار هكتار بود.
وی اشاره كرد: این طرح در بخش شبكه های فرعی كه اجرای آن بر عهده وزارت جهاد كشاورزی بوده، بیشتر از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیكی داشته است و منتظر تخصیص آب از طرف وزارت نیرو هستیم.
مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اجرای طرح ۴۶هزار هكتاری سیستان گفت: در این طرح، آب هایی كه از رودخانه هیرمند افغانستان به سمت منطقه سیستان سرازیر شده، در چاه نیمه ها، ذخیره و بمنظور استفاده آب آشامیدنی روستائیان، به مزارع كشاورزی پمپاژ می شود.
پمپاژ ۱۵۰ میلیون لیتر آب از چاه نیمه ها
وی با اشاره به اینكه ۱۵۰ میلیون مترمكعب آب از چاه نیمه ها جهت استفاده آب آشامیدنی روستائیان پمپاژ می شود، اظهار داشت: این اقدام ۸۰۰ روستا را تحت پوشش قرار می دهد و به آنها آب آشامیدنی می رساند.
صالحی نژاد افزود: ۴۰۰ میلیون مترمكعب آب برای انجام كشاورزی پایدار در سطح ۴۶هزار هكتار از اراضی سیستان پمپاژ می شود.
مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر با اشاره به اینكه طرح مذكور در مسافرت هیئت دولت به سیستان و بلوچستان در سال ۹۳ تصویب گردید، اظهار داشت: اجرای این طرح از سال ۹۴ شروع شده و تابحال نیز ادامه داشته است.
وی با اشاره به اینكه در سال های گذشته حدود ۷۰ هزار هكتار زمین های سیستان كشت می شد، اضافه كرد: كشاورزی در این منطقه پیش از اجرای طرح، به صورت ناپایدار بوده و آب كافی برای انجام آن وجود نداشته است؛ اما اجرای طرح مذكور ۴۶هزار هكتار زمین مطمئن از آب را در اختیار كشاورزان قرار می دهد.
صالحی نژاد اظهار داشت: نكته مهم در اجرای این طرح، تامین تجهیزات مورد نیاز پیش از نوسانات نرخ ارز بوده كه باعث شده بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در هزینه ها صرفه جویی شود.
مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر همین طور به اجرای برنامه «گروه های هم آب» در منطقه سیستان اشاره نمود و گفت: با اجرای این طرح، چندین كشاورز از یك معبر آب استفاده می نمایند و این موجب شد كه بیشتر از ۲۰۰۰ گروه هم آب در منطقه تشكیل دهیم.
به گفته وی، مسئولیت ایستگاه های پمپاژی كه در طرح مذكور كار می كنند، بر عهده وزارت جهاد كشاورزی است و این ایستگاه ها دارای سه ایستگاه اصلی با ظرفیت ۱۴.۲ مترمكعب بر ثانیه است.

منبع: