بی اعتنایی سرمایه گذاران خارجی در چین به كرونا!

مدیرسا: با وجود شیوع گسترده ویروس كرونا در چین، میزان سرمایه گذاری خارجی در این كشور باز هم افزایش پیدا كرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از چاینا دیلی، داده های انتشار یافته توسط وزارت بازرگانی چین نشان میدهد سرمایه گذاری خارجی مستقیم در چین در ژانویه امسال به ۸۷.۵۷ میلیارد یوان ( ۱۲.۶۸ میلیارد دلار) رسیده كه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چهار درصد افزایش پیدا كرده است.
هم چنین با وجود شیوع گسترده ویروس كرونا در چین، تنها در ماه ژانویه ۳۴۸۵ شركت جدید در چین ثبت شده است. بیشترین افزایش سرمایه گذاری توسط یك كشور خارجی در چین در ماه ژانویه مربوط به كره جنوبی بوده كه نسبت به ژانویه سال قبل ۱۵۷.۱ درصد بیشتر شده است. ژاپن با افزایش ۵۰.۲ درصدی سرمایه گذاری و سنگاپور با افزایش ۴۰.۶ درصدی نیز دیگر كشورهایی بوده اند كه سرمایه گذاری خود در چین را شدیدا افزایش داده اند.
در میان بخش های مختلف نیز بیشترین افزایش در جذب سرمایه گذاری خارجی مربوط به بخش تولید بوده كه در آن در مقایسه با ژانویه سال قبل ۱۱۸.۹ درصد بیشتر سرمایه جذب شده است. از طرف دیگر اما سرمایه گذاری در تجهیزات پزشكی تنها ۱۰.۵ درصد بیشتر شده است.
متوسط سرمایه گذاری خارجی چین در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ معادل ۴.۵۲ میلیارد دلار بوده است كه بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سرمایه گذاری ۱۳۴.۹۶میلیارد دلاری سال ۲۰۱۸ و كمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سرمایه گذاری ۱.۸۳ میلیارد دلاری سال ۲۰۰۰ بوده است.
هم اكنون به سبب شیوع ویروس كرونا بخش زیادی از فعالیت اقتصادی چین تحت تاثیر قرار گرفته است و دست كم ۲۰ استان این كشور بخش زیادی از كارهای تجاری و بازرگانی خودرا به حال تعلیق درآورده اند. هم چنین بعضی از شركت های بزرگ خارجی فعالیت خودرا بطور موقت در این كشور به حال تعلیق درآورده اند.
انتظار می رود باتوجه به روند كاهش شدت شیوع ویروس كرونا، كارهای تولیدی به تدریج از شروع ماه آینده میلادی از سر گرفته شود.

منبع: