شركت های خارجی در راه بازگشت به آسمان ایران

مدیرسا: ایسنا/هرمزگان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به اینكه حدود ۴۶۰ هزار پرواز بین المللی سالیانه بر فراز آسمان ایران صورت می گیرد، عنوان كرد: این مورد به علت ایمن بودن آسمان ایران است و نشان داده است كه كشورمان از هر لحاظ مهیای میزبانی از پروازهای بین المللی است.
سیاوش امیرمكری، بامداد امروز(۳۰ بهمن ماه) در آئین تكریم و معارفه مدیركل فرودگاه های استان هرمزگان، اضافه كرد: استان هرمزگان هشتمین استان وسیع كشور و فرودگاه بندرعباس هشتمین استان از لحاظ پرواز و پذیرش مسافر در كشور است.
وی با اشاره به اینكه هرمزگان ۱۴ فرودگاه دارد و از این حیث در رده استان های صدرنشین كشور است و چهار و نیم میلیون مسافر در سال در فرودگاه های بندرعباس، قشم، كیش و بندرلنگه جابه جا می شوند، خاطرنشان كرد: شركت فرودگاه های كشور، مالكیت ۵۳ فرودگاه را در اختیار دارد كه در آن ۴۶ میلیون مسافر هم جابه جا شده اند و با احتساب فرودگاه های دیگر در سال ۵۲ میلیون نفر از راه فرودگاه های كشور هم جا به جا می شوند.
این مقام مسئول با اشاره به اینكه عرضه سرویس هوانوردی به پروازهای بر فراز كشورمان یكی از وظایفمان است، تصریح كرد: از یك سال پیش كشورهای همسایه با هدایت آمریكا به دنبال جابه جایی فضای عبوری از كشور ما به كشورهای همسایه بودند.
وی با اشاره به اینكه ۱۴۰ مسیر هوایی بر فراز كشورمان قرار داشته و به كشورمان درآمد ارزی می رساند، خاطرنشان كرد: هنوز هم این مورد در برنامه كشورهای همسایه است، اما یك سال پیش اختلافی بین كشور پاكستان و هند بوجود آمد و مسیرهای این دو كشور بسته و شركت های هوانوردی به سمت ایران آمدند و روزانه ۲۰۰ پرواز بر فراز كشور اضافه شده است.

امیرمكری با اشاره به اینكه بعد از مدتی با سانحه هوایی در بعضی كشورهای دیگر به جایی رسیدیم كه تعداد پروازهای روزانه ما از ۷۰۰ پرواز به ۱۶۰۰ پرواز رسیده است، اظهار نمود: آنها به ایمن بودن آسمان ایران اطمینان دارند اما می خواهند با بهانه های واهی این مورد را عملی كنند كه از مسیرهای جایگزین استفاده گردد.
وی با اشاره به اینكه احتیاج به هماهنگی و همكاری تمامی ارگان ها در فرودگاه ها داریم، تصریح كرد: صنعت هوانوردی كشورمان طی این سال ها با تحریم های متوالی احتیاج به همدلی و هم افزایی دارد.
امیرمكری با اشاره به اینكه سانحه پیش آمده برای هواپیمایی اوكراینی بهانه ای برای كشورهای همسایه شده است تا بار دیگر این مورد جایگزینی مسیر را مطرح كنند، اظهار نمود: گرچه این مورد سبب كاهش پرواز بر فراز آسمان ایران شده اما این نقشه های بی حاصل كشورهای همسایه با هدایت آمریكا چندان طول نخواهد كشید، چونكه آسمان ایران از هر لحاظ برای شركت های هوایی، ایمن و مناسب می باشد.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با تاكید بر اینكه جلساتمان برای بازگشت شركت های هوایی خارجی به آسمان ایران شروع شده است و روز به روز تعداد پروازها رو به افزایش است، خاطرنشان كرد: در این جلسات هم به دنبال اطمینان از امنیت آسمان ایران برای این شركت ها هستیم و به علت فاكتور اقتصادی و به صرفه بودن تردد از آسمان ایران به زودی شاهد بازگشت به شرایط قبل خواهیم بود.
امیرمكری با اشاره به اینكه حدود ۴۶۰ هزار پرواز بین المللی سالیانه بر فراز آسمان ایران صورت می گیرد، عنوان كرد: این مورد به علت ایمن بودن آسمان ایران است و نشان داده است كه كشورمان از هر لحاظ مهیای میزبانی از پروازهای بین المللی است.
وی افزود: فرودگاه بندرعباس نیازمند باند دوم بوده و ایجاد زیرساخت های جدید در فرودگاه بندرعباس یك اولویت است.
این مقام مسئول با اشاره به اینكه حضور ضیایی بر مسند فرودگاه های هرمزگان نوید روزهای خوبی برای فرودگاه های این استان است، افزود: جایگزین امانی بنی شدن دشوار می باشد، چونكه تلاش مدیر سابق ستودنی است اما با تلاش می توان به این هدف دست یافت.