در گفت وگو با مدیرسا اعلام شد ۱۵۰۰ فارغ التحصیل كشاورزی جذب بازار می شوند

به گزارش مدیرسا مدیر اجرایی طرح ملی تكاپو می گوید با اجرای طرح تولید مبتنی بر قرارداد، بیشتر از ۱۰۰ هزار كشاورز تحت پوشش قرار گرفته و زمینه اشتغال به كار ۱۵۰۰ فارغ التحصیل كشاورزی فراهم می شود.

رضا تازیكی در گفتگو با ایسنا، با تشریح جزئیات طرح تولید مبتنی بر قرارداد اظهار داشت: تمام اجزای این طرح به صورت كامل دیده شده تا طرح انحراف نداشته باشد و تسهیلات در آن به درستی هزینه شود.

وی افزود: با عنایت به این كه پرداخت تسهیلات بانكی در گذشته گرفتار انحراف زیادی می شد بنابراین طرح تولید مبتنی بر قرارداد را در دستور كار قرار دادیم كه در چارچوب این طرح، تسهیلات به تولیدكننده یا كشاورز پرداخت نمی گردد بلكه این تسهیلات نزد بانك می ماند و زمانی كه كشاورز در قبال قرارداد با تولیدكننده، محصول خویش را به شركت تحویل داد با رفتن به بانك پول خویش را به شكل نقدی دریافت می كند.

مدیر طرح ملی توسعه كسب و كار و اشتغال پایدار (تكاپو) با اشاره به اینكه در طرح تولید مبتنی بر قرارداد قیمت محصولات خریداری شده از كشاورز بالاتر از نرخ روز بازار است، اظهار نمود: در طرح تولید مبتنی بر قرارداد تابحال ۱۰ هزار كشاورز تحت پوشش قرار گرفته اند و سعی شده تا در این طرح علاوه بر ارتقای بهره وری محصول، فروش محصول هم تضمین شود و درآمد كشاورزان هم از محل بهره وری افزایش یابد.

جذب ۱۵۰۰ فارغ التحصیل بخش كشاروزی به بازار كار

تازیكی تصریح كرد: كشاورزانی كه محصول خویش را در چارچوب طرح تولید مبتنی بر قرارداد به فروش برسانند علاوه بر ارتقای تولید و بهره وری، درآمدشان هم افزایش می یابد و سودی كه در گذشته نصیب دلالان و سودجویان می شد نصیب آنها و تولیدكنندگان می شود.

وی متذكر شد: هدف ما این است كه در چارچوب طرح تولید مبتنی بر قرارداد ۱۰۰ هزار كشاورز را تحت پوشش قرار دهیم و محصولات آنها را با این روش تأمین مالی به صورت تضمینی خریداری نماییم. ما با ۲۰۰۰ میلیارد تومان می توانیم ۱۰۰ هزار كشاورز را به لحاظ كمی و كیفی ارتقا بدهیم. نتیجه حاصله این است كه از این محل دستكم ۱۵۰۰ فارغ التحصیل كشاورزی وارد بازار كار می شوند و با این روش، بهره وری طرح بالا می رود و كشاورز در رشد و توسعه اقتصادی و ارزش افزوده محصول سهیم می شود.

تثبیت اشتغال و ارزآوری با صادرات محصولات كشاورزان

مدیر طرح ملی تكاپو در عین حال درباره اشتغالزایی طرح تولید مبتنی بر قرارداد اظهار داشت: هم اكنون ۴۵ درصد كل بخش كشاورزی در آمریكا به شكل قراردادی است ولی ما كشاورزی قراردادی نداریم، اما از یكسال و نیم گذشته طرح تولید مبتنی بر قرارداد را در كشور عملیاتی كرده ایم. هم اكنون ۸ درصد كشاورزان استان خراسان رضوی تحت پوشش كشاورزی قراردادی قرار گرفته اند و از این طریق محصول خویش را عرضه می كنند.

به گفته تازیكی اگر محصول كشاورزان در بازارهای جهانی صادر شود و پول جدید وارد كشور شود به تثبیت اشتغال و افزایش تولید و ارزآوری كشور كمك می نماید.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طرح تولید مبتنی بر قرارداد یكی از طرح های توسعه روستایی است كه با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد كشاورزی و موسسات عامل در دستور كار قرار گرفته است. برقراری ارتباط و اتصال پایدار بین بنگاه های خرد و كوچك محلی و بنگاه های بزرگ صادراتی، انتقال دانش فنی و استانداردها، تأمین مالی هدفمند گروه های هدف در طول زنجیره ارزش، كاهش و حذف واسطه گری و افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های تولیدی و صادراتی همچون اهداف این طرح به حساب می آید.