۷۱۱ جواز تاسیس واحدهای صنعتی در استان مركزی صادر شد

به گزارش مدیرسا ایسنا/مركزی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی از صدور ۷۱۱ جواز برای تاسیس واحدهای تولیدی در ۱۱ ماهه سالجاری اطلاع داد و اظهار داشت: سرمایه ۱۰۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی این واحدها از جانب بخش خصوصی تأمین می شود.
جواد حسنی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: میزان صدور جواز تاسیس توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است.
وی اظهار نمود: با این میزان سرمایه گذاری در حوزه صنعت، پیشبینی می شود با آغاز فعالیت واحدها، بیشتر از ۱۷ هزار و ۴۸۷ فرصت اشتغال جدید در استان ایجاد شود.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی افزود: از آغاز سالجاری ۲۹۹ فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری ۱۳هزار و ۴۰۹ میلیارد ریال در استان صادر شده كه اشتغال آنها هم ۲ هزار و ۸۲۸ مورد بوده است.