دبیر انجمن شركت های هواپیمایی: شركت های هواپیمایی در حال زیان دادن هستند

به گزارش مدیرسا دبیر انجمن شركت های هواپیمایی اظهار داشت: انجام پروازها با حداقل قیمت بلیت سبب شده تا شركت های هواپیمایی زیان ده شوند.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مقصود اسعدی سامانی، با تكذیب گرانفروش بودن شركت های هواپیمایی تا پیش از كاهش تقاضای سفر و درنتیجه كاهش قیمت بلیت، اظهار داشت: قیمت بلیت هواپیما تابع عرضه و تقاضاست زمانی كه تقاضا كم شود، بالتبع قیمت بلیت نیز كاهش پیدا می كند.
او با اشاره به این كه در كشور كف و سقفی برای قیمت بلیت هواپیما تعیین شده است، توضیح داد: تعداد زیادی بلیت پیش فروش شده و تعدادی نیز به شكل گروهی فروخته شده بود كه با شیوع ویروس كرونا مسافران مبادرت به كنسل كردن بلیت های خریداری شده كردند. در نتیجه شركت های هواپیمایی ناچارند با حداقل قیمت بلیت ها را بفروشند تا بتوانند حداقل قسمتی از هزینه هایی كه انجام داده اند را جبران كنند.
اسعدی سامانی افزود: از طرف دیگر شركت های هواپیمایی به سبب این كه به بلیت های فروخته شده تعهد دارند، با مسافر كم و صندلی های خالی نیز پرواز را انجام می دهند. در این شرایط شركت های هواپیمایی ضرر می كنند و این كه عنوان می شود قیمت های قبلی واقعی نبوده، تصور اشتباهی است. در این خصوص سازمان هواپیمایی كشوری بعنوان متولی پروازها نظارت های لازم را درباب پروازها و قیمت بلیت ها انجام می دهد.
دبیر انجمن شركت های هواپیمایی درباره آخرین وضعیت پروازهای خارجی نیز اظهار داشت: شركت ها در تلاشند تا مجوزهای لازم برای برگرداندن هم میهنان كه در كشورهای خارجی مانده اند را ستاندن كنند.

منبع: